torsdag 12. november 2015

Sparebankane og Bitcoin - ei interessant kopling

Utsikt frå Solstrand Hotel og Bad
Foto: Linda H. Knudsen (CC BY-NC-ND 2.0)
Vestnorsk sparebanklag er ein organisasjon som samlar sparebankar på Vestlandet eit par ganger i året. Dei har ein årleg haustkonferanse og eit årsmøte kombinert med studietur om våren. Haustkonferansen er som regel på Solstrand Hotel og  Bad i Os utanfor Bergen. I år stod mellom anna Bitcoin på programmet og var invitert til å snakka om "Bitcoin og den nye digitale valutaen - bør bankane bli redde?". Det var eit interessant seminar og ei interessant samling bankfolk; både  banktilsette og styrerepresentantar og det vart mange interessante diskusjonar.

Korleis forklara Bitcoin?
Den store utfordringa er: Korleis forklara Bitcoin til nokon som ikkje har peiling på kva det er? Det er ikkje ei lett oppgåve. Det blir som å skulla fortelja ein kusk på slutten av 1800-talet at det er har komme noko nytt som heiter automobil og som kjem til å erstatta hesten. Og denne automobilen skal ikkje ha høy, men raffinert olje! Bitcoin bryt med det meste av det bankfolk arbeider med og kjenner, og er difor ganske fjernt for dei. Nesten alle hadde høyrt om Bitcoin før, men ingen av dei hadde prøvd ut teknologien! Eg oppfordra dei til å lasta ned ei Bitcoin-lommebok og prøva det ut; det er lettare å forstå det på den måten enn gjennom eit foredrag.

Sparebank 2.0?
Eg har stor sans for, og tru på, sparebankane. Dei er dei "ærlege" bankane, sjølv om mange av dei også er smitta av storskala-galskapen og iveren etter kortsiktig profitt gjennom spekulative instrument. Men mange av deltakarane på konferansen kom frå små sparebankar; bankar som er svært viktige i lokalmiljøet, både for utvikling og som sponsar av kulturliv med meir. Dei har framleis det kooperative idegrunnlaget og ser seg sjølv som tenarar for eit nærmiljø. Det hadde vore veldig interessant om me kunne fått til Sparebank 2.0; ei revitalisering av sparebank-ideala kombinert med hypermoderne teknologi som Bitcoin. Eit slikt prosjekt vil eg gjerne delta i!Ingen kommentarer: