lørdag 2. april 2011

Altinn - ingenting ut!


Problema med Altinn forrige veke er alvorleg. Altinn er prestisjesatsinga innan e-forvaltning, og det er brukt store summar for å etablera rapporteringsportalen. Likevel skjer det same kvar gong trafikken blir stor - den taklar ikkje presset. Dersom dette var ei enkeltståande hending, ville det vore tilgjeveleg. Men når det skjer gang etter gang, må det snart få følgjer.

Samla over ein milliard
Kontraktar for Altinn II vart tildelte Accenture (programvare) og Basefarm (drift) i 2008 og hadde ein verdi på mellom 550 og 700 mill. kr. Berre i 2009 vart det brukt 208 mill. kr til vidareutvikling av Altinn.

Maskin- eller programvarefeil?
Om det er maskinvare eller programvare som feilar, ser ikkje ut til å vera klarlagt, og eg tippar aktørane prøver å skyva problema over på kvarandre. Mykje talar likevel for at det er programvara (Accenture) som ikkje held mål.

For dårleg kompetanse hjå Br.reg?
Eg er redd eit av problema med Altinn er for dårleg kompetanse hjå den ansvarlege etaten, Brønnøysund-registera. Då blir det fort problem med kravspesifikasjon og oppfølging av arbeidet til konsulentfirma som blir valt.

Opne standardar?
Oppgraderinga til Altinn II har også teke lenger tid enn planlagt, og framleis heng det att gamle modular. Det er ganske utruleg at Accenture fekk lov å utvikla første versjon av Altinn i eit proprietært format (Adobe Forms), og det har teke tid å få systemet over på meir standardisert plattform. Akkurat kor opne standardar som blir nytta, er uklart for meg.

Innloggings-forvirring
Sjølv om eg leverer sjølvmelding for næringsdrivande, fekk eg lyst til å logga inn gjennom Skatteetaten sine sider då eg las om problema. Her møtte eg eit anna problem: Tilsynelatande ikkje muleg å logga inn med Buypass-kort. Frå Skatteetaten si tydelege lenke, blir du sendt til MinID. Der står det ikkje eit ord om at du kan bruka Buypass for å logga inn. Betyr det at det ikkje er muleg? Det blir uansett heilt feil, har du først Buypass-kort må du sjølvsagt kunna bruka det. Det er trass alt den sikraste innloggingsmetoden.

Uavhengig gransking!
Fadesen med Altinn må granskast av uavhengige ekspertar. Når det blir brukt over ein milliard på eit it-system som dette, er det minste me må kunna forventa at det fungerer når det gjeld som mest. Ei intern gransking held ikkje her.

2 kommentarer:

Roy Allan Hansen sa...

Det er dessverre ikke så mye som forundrer meg i offentlig sektor lengre; statlige IKT-prosjekter går sjelden godt av sted. UiB skrotet nettopp et prosjekt for å lage nye hjemmesider, og da var sunk cost oppe i 15 millioner før alarmen gikk. Nå er de i gang med nytt prosjekt. På samme måte ser vi jo at DIFI sitt prinsipp om bruk av åpen kildekode i det offentlige står i kontrast til at at de fortsatt velger Episerver som plattform. Det er lang vei mellom tale og lære...

Lars Marius Garshol sa...

> Akkurat kor opne standardar som blir
> nytta, er uklart for meg.

Altinn imponerer ikke på det punktet. Skjemaene utvikles f.eks i Microsofts proprietære InfoPath, i stedet for i f.eks XForms, som er en åpen standard.

Ellers enig i at Altinn er altfor viktig til at man kan la plattformen hangle av gårde uten å ta noen grep. Akkurat hva som må gjøres vet jeg ikke nok om.