onsdag 29. oktober 2014

NOKIOS 2014 - 28.10.14

NOKIOS 2014: Kunsten å forenkla!
NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentleg sektor - vart starta av NTNU i 2007 og har på dei 7-8 åra etablert seg som ein av dei store IT-konferansane innan offentleg sektor. Konferansen har i år over 500 deltakarar og er saman med Difi sin Digitaliseringskonferanse og KS sin e-kommunekonf. den store møteplassen for alle som arbeider med IT i off. sektor.

Forenkle, forenkle, forenkle..
Workshop om Altinn og tenesteutvikling

Altinn er meir enn teknologi; det er i tillegg organisasjon og prosess. Altinn Innovation (innovation@altinn) er "laboratoriet" for utprøving av nye idear.

Tenestetypar i Altinn:

  • Innsendingsteneste
  • Meldingsteneste
  • Innsynsteneste
  • Lenketeneste
  • Formidlingsteneste (grensesnitt for overføringar av store datamengder mellom etatar)
  • Samhandlingsteneste

Altinn Teneseteutvikling (TUL)
Altinn Sluttbrukarløysing (SBL)
- nettlesar
- applikasjon

"Speiling av Altinn" ("hybrid-løysing")
- visa informasjon/data frå Altinn utan at ein "ser Altinn" (eigen look & feel)

Viss brukaropplevinga i Altinn blir oppfatta som problematisk, er det muleg å "speila" Altinn og unngå problemet.

Realisering av ei teneste
- brukarstøtte
- brukargrensesnitt
- back-end
- integrasjon med abaksystem
- basis-programvare
- operativsystem
- maskinvare
- driftslokalisering

Trendar:
Opne data
Lenka data
CAMS - Cloud, Analytics, Mobile and Social

Brukargrensesnitt i Altinn
Brukartesting viste at t.d. rolledelegering ikkje fungerte i det heile, brukarane fekk det ikkje til (som understrekar kommentaren min før dette innlegget: Altinn tek for lett på brukargrensesnitt/-oppleving og ser på det som noko som blir lagt på etterpå).

Rolledelegering er no bygt om i form av ein vegvisar.

Har innsett at det er mykje å endra på og retta på når det gjeld utforming i Altinn. Har vore for dårleg til å forstå brukarane sine utfordringar.

Eksempel på tenesteutvikling i Altinn
Gjennomgang av oppbygging av "innsendingsteneste" i Altinn. Systemet brukar Microsoft InfoPath på brukarsida for sjølve skjermdesign.

Altinn-skjema web-applikasjon

Få tak i brukardata:
- bruk av DownloadQueue web service

7 kommentarer:

Lars Marius Garshol sa...

> Systemet brukar Microsoft InfoPath på brukarsida for sjølve skjermdesign.

Om dette er det å bemerke at man bevisst valgte en proprietær løsning i stedet for eksisterende standarder som XForms. InfoPath er nå end of life og det kommer ikke flere versjoner. I mens lever XForms i beste velgående, med flere produkter å velge mellom.

Svein Ø sa...

Godt poeng, og eit uttrykk for at Altinn held fram på den proprietære linja dei har halde heilt sidan starten.

Unknown sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Unknown sa...

Alle leverandør-tilbud som ble levert for Altinn II innehold vel et proprietært skjemaverktøy, så litt vanskelig å komme unna slik statlige anbud funker. Men visning (HTML/XSLT) og dataformat (XML basert på XSD fra OR/SERES) er basert på åpne standarder, og det er det viktigste.

Og XForms har vel ikke akkurat tatt av..

Svein Ø sa...

Einig i at standardisert dataformat er viktig(ast), men er likevel forundra over at verktøy som InfoPath blir valde. Det går ei proprietær linje frå starten med Adobe Forms til dagens InfoPath. Skjemaløysingane i Altinn ser også ut til å validera svært dårleg når det gjeld HTML-kode, så det er langt fram.

Unknown sa...

Men så lenge dataformat og visning benytter åpne standarder så kan vi faktisk gå videre og erstatte InfoPath uten at samtidig vi vil være låst til dette produktet for evig tid.

Forretningslogikken i selve Altinn-plattformen forholder seg med andre ord til data, og har ikke bindinger mot InfoPath.

Unknown sa...

Så uansett, tror jeg det blir utrolig bra når vi setter samnen riktige folk. Sees vel om ikke lenge vil jeg tro- god helg!