onsdag 13. april 2011

Elendige feilmeldingar


Feilmeldingar kan vera ei kjelde til opplysning og innsikt, men er dessverre ofte kodar for spesielt interesserte (les: utviklarar).

Eg fekk følgjande feilmelding då eg skulle logga inn på Altinn med Buypass-kortet mitt:

"Feilreferanse 31675
Ved kontakt med Kundeservice, oppgi hendelse 309620-228 sammen med feilreferansen."

Ja? Ikkje direkte opplysande for brukaren, som må kontakta brukarstøtte for å dekoda meldinga. Feilmeldinga viser seg å vera "Ditt spillerkort er utløpt. Et smartkort lever i 3 år, så må de byttes ut."

Tenk om feilmeldinga hadde sagt akkurat det, og gjerne vist til nettsida på buypass.no der det står kva du må gjera for å få nytt kort? Det hadde spart Buypass og andre for mange brukarspørsmål.

Så enkelt, men likevel så vanskeleg

lørdag 2. april 2011

Altinn - ingenting ut!


Problema med Altinn forrige veke er alvorleg. Altinn er prestisjesatsinga innan e-forvaltning, og det er brukt store summar for å etablera rapporteringsportalen. Likevel skjer det same kvar gong trafikken blir stor - den taklar ikkje presset. Dersom dette var ei enkeltståande hending, ville det vore tilgjeveleg. Men når det skjer gang etter gang, må det snart få følgjer.

Samla over ein milliard
Kontraktar for Altinn II vart tildelte Accenture (programvare) og Basefarm (drift) i 2008 og hadde ein verdi på mellom 550 og 700 mill. kr. Berre i 2009 vart det brukt 208 mill. kr til vidareutvikling av Altinn.

Maskin- eller programvarefeil?
Om det er maskinvare eller programvare som feilar, ser ikkje ut til å vera klarlagt, og eg tippar aktørane prøver å skyva problema over på kvarandre. Mykje talar likevel for at det er programvara (Accenture) som ikkje held mål.

For dårleg kompetanse hjå Br.reg?
Eg er redd eit av problema med Altinn er for dårleg kompetanse hjå den ansvarlege etaten, Brønnøysund-registera. Då blir det fort problem med kravspesifikasjon og oppfølging av arbeidet til konsulentfirma som blir valt.

Opne standardar?
Oppgraderinga til Altinn II har også teke lenger tid enn planlagt, og framleis heng det att gamle modular. Det er ganske utruleg at Accenture fekk lov å utvikla første versjon av Altinn i eit proprietært format (Adobe Forms), og det har teke tid å få systemet over på meir standardisert plattform. Akkurat kor opne standardar som blir nytta, er uklart for meg.

Innloggings-forvirring
Sjølv om eg leverer sjølvmelding for næringsdrivande, fekk eg lyst til å logga inn gjennom Skatteetaten sine sider då eg las om problema. Her møtte eg eit anna problem: Tilsynelatande ikkje muleg å logga inn med Buypass-kort. Frå Skatteetaten si tydelege lenke, blir du sendt til MinID. Der står det ikkje eit ord om at du kan bruka Buypass for å logga inn. Betyr det at det ikkje er muleg? Det blir uansett heilt feil, har du først Buypass-kort må du sjølvsagt kunna bruka det. Det er trass alt den sikraste innloggingsmetoden.

Uavhengig gransking!
Fadesen med Altinn må granskast av uavhengige ekspertar. Når det blir brukt over ein milliard på eit it-system som dette, er det minste me må kunna forventa at det fungerer når det gjeld som mest. Ei intern gransking held ikkje her.