fredag 31. januar 2014

2013 - Året då Internett mista uskulda

Foto:  Ian Ruotsala (CC BY-NC-SA 2.0)
2013 var det året Internett mista uskulda si. Edward Snowden sine avsløringar av National Sercurity Agency (NSA) sine omfattande overvakingar overgjekk dei villaste fantasiane. Me visste jo godt at nettet ikkje var trygt for avlytting, men få såg for seg det enorme omfanget.

Les heile blogginnlegget på Vestforsk-bloggen..

mandag 20. januar 2014

Floskelproblemet i forsking og utdanning

Foto: Richard Lee (CC-BY-ND-NC)
Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, tek opp "Floskelproblemet" i ein kommentar på side 2 i DN 15. januar i år. Kommentaren er ein kritikk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og forslaga han har lagt fram for å styrka forsking og utdanning. Floskelproblem nr. 1 er i følgje EG "kvalitet". Som ho skriv:

Floskelen over alle floskler i forsknings- og utdanningspolitikken er "kvalitet". For det vil selvsagt alle ha. Å proklamere "kvalitet i alle ledd" har derfor liten verdi dersom det ikke konkretiseres.
Eit springande punkt er talet på forskings- og utdanningsinstitusjonar. Her viser EG til Stjernø-utvalet som i 2008 la fram ein rapport som konkluderte med at det er for mange FoU-institusjonar i Norge og at det går ut over kvaliteten.

EG siterer Røe Isaksen med "Det kan hende 19 institusjoner for lærerutdanning i Norge er for mye" og skriv vidare:
Nei, det kan ikke hende. Det ER for mye. Det finnes tonnevis av forskning som understreker betydningen av robuste fagmiljøer for kvalitet.
Uttrykket "robuste fagmiljøer" fekk meg til å skriva følgjande lesarinnlegg til DN (som blir publisert her sidan dei valde å ikkje trykkja det):

Floskelproblem indeed!

Eva Grinde har rett i at kvalitet i forsking og høgare utdanning er ein av dei største flosklane i utdanningsdiskusjonen. Men det er ein floskel som er større og farlegare: "robuste fagmiljø". Kva er det? Det synest som ei finurleg omskriving av tyngdelova: Til større, til betre.

Grinde skriv at "det finnes tonnevis av forskning som understreker betydningen av robuste fagmiljøer for kvalitet". Då kan ho kanskje dela nokre gram av denne for oss som ikkje kjenner til den?

Det som derimot er dokumentert, er ein eintydig samanheng mellom størrelse og auka administrasjon. Professor Bjørn Jamtveit ved UiO har vist at administrasjonen ved universitet og høgskular veks eksponensielt med aukande størrelse. Det bør gi både utdanningsminister og DN noko å tenkja på.

torsdag 16. januar 2014

Den livsviktige jorda

Bonden Wang Lung forstod det. Hovudpersonen i Pearl S. Buck si Nobelpris-vinnande bok ”Den gode jord” brukte alle ressursane sine på å kjøpa jord. Sjølv då han vart ein rik mann og la seg til mange dyre vanar, heldt han fast på jorda. Det siste han sa til sønene sine var at dei aldri måtte selja den. Det skulle dei ikkje, sa dei og blunka lurt til kvarandre.

Pengar kan ikkje etast
Sylvi Listhaug og Jan Tore Sanner har ikkje forstått kor viktig jorda er. Den nye regjeringa gir grønt lys for to omstridde utbyggingar som vil bandleggja store område av den beste matjorda vår. Det er å saga av greina me sit på. Verdas største pensjonsfond kan ikkje hjelpa oss den dagen det blir alvorleg matkrise. Det ser ut som politikarar (og økonomar) ikkje forstår at pengar og andre verdipapir ikkje kan etast.

Nedbygt matjord må erstattast
Men i staden for meir prat om jordvern trengst det konkret handling. Forslaget mitt er at all matjord som blir bygt ned, må erstattast av utbyggjaren med tilsvarande areal av like god jord. Då må det byggjast opp eit fond som kan brukast til nydyrking, grøfting og tilsvarande tiltak for å halda arealet av matjord på minst same nivå som i dag. Men det må gjerast på ein måte som ikkje byggjer opp eit nytt offentleg byråkrati!

Sylvi og Jan Tore lovar å ta jordvern på alvor, medan dei blunkar lurt til kvarandre..

[Lesarinnlegg i 'Nationen' 14.01.14]

fredag 3. januar 2014

Bloggåret 2013

Det er på tide å gjera opp årsstatus for blogginga. Målet for 2013 var minst eitt blogginnlegg i veka, og det har eg klart: I alt har eg publisert 53 innlegg. Desse innlegga har ført til 84 kommentarar totalt. Storparten av desse kom til innlegget om samfunnslønn, og den viktigaste grunnen til det er at innlegget vart plukka opp på framsida av vg.no. Det resulterte i mange kommentarar, i alt 51, og eg er positivt overraska over nivået. Eg hadde frykta mykje meir usaklege kommentarar, men det var lite av det.

I tillegg til innlegga på min eigen blogg, har eg også stått for brorparten av blogginnlegga på Vestforsk-bloggen. Her skreiv eg 14 innlegg i fjor, av i alt 18.

Ein markant topp i september, på innlegget om samfunnslønn


Google Analytics har registrert 15 453 besøk i løpet av året, der 3/4 har komme frå vg.no. Den store interessa etter VG-oppslaget viser med all tydelegheit kva som driv trafikk på nettet: Det er dei store nettstadene, og dei blir stadig større. Stadig meir av trafikken går til dei største nettstadene.

Og statistikken viser kva som genererer trafikk