onsdag 29. mai 2013

Digitaliseringskonferansen 2013

Difis årlege digitaliseringskonferanse føregår 29. og 30. mai. I år er det rekorddeltaking med over 600 deltakarar, meir enn dobbelt så mange som i fjor. Om det er det nye digitaliseringsinitiativet til regjeringa som har løfta interessa, skal vera usagt - imponerande er det uansett.

Eg har blogga direkte frå arrangementet på Vestforsk-bloggen både frå dag 1 og dag 2.

tirsdag 21. mai 2013

Telenor tok til fornuft

Breiband-ruteren, framside
Ei sak om angring av mobilt breiband gjekk til Forbrukartvisteutvalet då Telenor tok til fornuft og stoppa saka. Eg seier "tok til fornuft" fordi det var ei fillesak og eg er overraska over at Telenor valde å køyra den så langt.

Etter å ha slite med minimums-ADSL i lange tider, måtte noko gjerast. Eg valde å prøva mobilt breiband frå Telenor. Hastigheit var overraskande bra, rundt 7 Mbit/s, men det viste seg fort at nedlastingsgrensa vart eit umuleg hinder. Sjølv maksgrensa på 30 GB i månaden vart altfor lite. Mykje av poenget med breiare band er nedlasting av video (Netflix, HBO, NRK-program ++) og då går taksameteret fort. Ein annan negativ ting var maks 5 samtidige brukarar. Med smartmobilar, nettbrett og pc-ar i ein familie blir det altfor lite.

Eg brukte difor angreretten og sa opp mobilabonnementet og leverte tilbake mobilruteren. Men Telenor v/Kjedehuset ville ikkje ta den tilbake då dei meinte det var "bruksriper" på ruteren. Eg vil påstå at for å sjå riper måtte ein ha sterk forstørring. Eg kontakta Forbrukarrådet og fekk hjelp av dei til å prøva ein gang til. Men på nytt avslo Kjedehuset å ta i mot ruteren. Saka gjekk så til Forbrukartvisteutvalet.
Baksida på den omstridde ruteren

Det er eit offentleg organ som avgjer forbrukartvistesaker og avgjerdene kan ikkje ankast. Men sakene kan sjølvsagt bringast vidare til rettsapparatet.

Etter å ha kontakta Telenor for ørtende gang for å få dei til å stoppa innkrevjing av faktura så lenge saka var under behandling, var det endeleg ein kar på brukarstøtte hos Telenor som skar gjennom. Gøran på brukar-støtte sa at "dette er for dumt, dette avsluttar vi her og no". Godt å sjå at det finst fornuftige folk i systemet, og at dei i tillegg er handlekraftige.

Ei slik sak kan berre gi Telenor dårleg reklame. Denne gangen enda det bra, men lærdommen må vera at om du tenkjer på å bruka angreretten, må du vera ekstremt forsiktig med utpakking av ustyret. Bruk kvite hanskar og plasser det på fløyelsunderlag!

tirsdag 14. mai 2013

Feigt Fotballforbund

Heftige diskusjonar etter feildømt straffe. Foto: Scanpix
(frå vg.no)
I kampen mellom Lillestrøm og Sogndal på Åråsen 9. mai filma LSKs Fredrik Gulbrandsen seg til straffespark. I ettertid har det vore heilt stille frå Fotballforbundet, som ikkje vil meina noko om dette. Kva skal dei då med Fair Play-kampanje?

Kva står eigentleg Fair Play for?
Saka handlar ikkje først og fremst om Sogndal, to tapte poeng og ei indirekte utvising pga. protest mot straffesparket. Det handlar om korleis Fotballforbundet stilltiande aksepterer juks. Gulbrandsen "la seg flat" på TV2 i ettertid, for tv-bileta viste klart at han aldri vart felt. TV2 gjer generelt ein god jobb med norsk fotball, så også her, og stilte Gulbrandsen til veggs. Det er bra, men det er Fotballforbundet sin jobb å gå inn og ta affære i slike saker.

Yngve Hallén inhabil?
Fotballpresident Yngve Hallén kom frå Sogndal Fotball til NFF og han torer vel av den grunn ikkje ta i denne saka. Det blir feil, han kan ikkje la namnet på laga avgjera kva saker han skal ta opp og ikkje. Dette handlar som sagt ikkje om Sogndal, men om ei utvikling som skadar fotballen og som Fotballforbundet har eit ansvar for å rydda opp i. I slike saker må NFF gå inn i ettertid og straffa juksemakarane.

NFF: Juks er OK
Tilbake står ein Fair Play-kampanje som ei innhaldslaus ramme der det er viktig at laga helsar på kvarandre før og etter kamp, men der toppfotballen eigentleg er unnateken det reelle innhaldet i FP. Fotballforbundet har med denne unnfallenheita sagt at filming og juksing er OK på fotballbana, det får i alle fall ikkje konsekvensar i ettertid.