onsdag 21. juni 2006

Brukartesting etter Europris-modell

I 1989 skreiv Jakob Nielsen artikkelen "Usability Engineering at a Discount" og lanserte med det omgrepet "Discount user testing". For brukartesting var dette ein revolusjon: Bort frå dyre laboratorie-baserte forsøk og fram med sunn fornuft og enkle hjelpemiddel.

Steve Krug tek dette eit steg lenger i boka "Don't Make Me Think!". Her er det brukartesting til Europris-nivå. Han set opp denne samanlikningstabellen mellom tradisjonell brukartesting og "Europris"-modellen (som han sjølv kalla "lost-our-lease testing"):


Tradisjonell

”Europris”

Tal testpersonar

Vanlegvis 8 eller fleire

3 – 4

Rekruttering

Nøye utval tilpassa målgruppa

”Få tak i nokon”, nesten alle som brukar nettet vil funka

Testlokale

Brukartest-laboratorium med observasjonsrom og 1-vegsspeil

Kva som helst slags kontor eller møterom

Kven testar?

Erfaren usability-ekspert

Ein person med eit minimum av tålmod

Planlegging

Fleire vekers planlegging for rekruttering og booking av laboratorium m.m.

Testane kan gjerast nesten på sparket, med minimal planlegging

Førebuing

Utkast, diskusjon, revisjon av testopplegg og –protokoll

Bestem deg for kva du vil visa

Kva blir testa, og når

Med mindre du har eit enormt budsjett: legg alle egga i ei korg og gjer ein grundig test mot slutten av prosjektet

Små testar kontinuerleg gjennom heile utviklings­perioden

Kostnader

35 000 – 100 000 NOK (eller meir)

ca. 2 000 (som stort sett går til å betala testbrukarane)

Kva skjer etterpå?

Ein 20-siders rapport ei veke etter testen, deretter møte i utviklingsgruppa for å vurdera endringar

Utviklingsgruppa, og evt. andre interesserte, diskuterer testen i lunsjen same dagen

Er dette dårleg nytt for usability-bedriftene og -miljøa som no veks fram? Eg trur ikkje det, for dei seriøse vil sjå at det er plass til begge typar opplegg. Men det er klart det er ei utfordring å skulla gjera butikk av brukartesting; det blir ofte litt for smått. Løysinga ligg nok i å pakka det inn i ein større samanheng - brukartesting i seg sjølv løyser ikkje alle problem.

Ingen kommentarer: