fredag 7. juli 2006

(x)html er web'ens språk, pdf er for utskrift!

Skriv denne setninga 100 ganger på tavla, evt. i TypePad!
Eg synest å sjå ei feil utvikling med stadig meir bruk av pdf som filformat på informasjon lagt ut på nettet. Det er ikkje bra; me har (x)html som er standarden for web-presentasjon - pdf bør ikkje brukast på anna enn stoff som spesifikt er meint for utskrift.

Eg har har skrive om dette før, i spalta "Gode tenester" for Norge.no tilbake i 2001. Dessverre må eg seia at utviklinga sidan den gong har gått i feil retning; det har vorte stadig meir pdf på nettet, men kanskje mindre Word-format?

Grunnen til å ta dette opp att no, var eit nettmøte statsråd Heidi Grande Røys hadde i samband med besøk hjå Norge.no på Leikanger i dag. Der har dei prestert å leggja ut spørsmål og svar frå nettmøtet som pdf-fil (!), i tillegg til pressemelding frå seansen. Shame on you!

Eg stilte statsråden eit spørsmål og fekk eit javel/nei til svar. Meir om det i ein annan artikkel.

1 kommentar:

Oluf sa...

Einig! Men kva meiner du om at enkelte blandar fleire språk, til dømes nynorsk og engelsk i same artikkelen?

的林斯特罗姆宾馆座落在充满田园风光的老拉尔达斯厄里

Noe helt annet; språkutvikling: Engelsk er på fullt fart inn i det norske språket (ingen bombe akkurat), men vi kommer også til å bruke mange kinesiske låneord i fremtiden – siden de kommer til å bli store både på film og spill. Interessant spør du meg..

Oluf & Karimari Harakiri (sistnevnte ord korrigerte ikke stavekontrollen i Word, fanatisk spør du meg..)