fredag 17. november 2006

Misforstått hjelp

Innovasjon Norge prøver å hjelpa brukarane ved å løfta fram enkelte menypunkt ('fylke' og 'internasjonale ambisjonar/marknader'), men dei oppnår det motsette. Det viser seg at snarvegane, som nettopp tiltrekkjer seg spesiell merksemd, ikkje fungerer i Firefox og Opera (hallo! me skriv slutten av 2006 og framleis er det utviklarar og bestillarar som ikkje har fått med seg at IE ikkje er einerådande lenger!).

Effekten blir dermed stikk motsett: Eg legg faktisk ikkje merke til at dei to nemnde menyvala også finst i hovudmenyen; eg blir så fokusert på at nedtrekksmenyane ikkje fungerer i Opera/Firefox.

I tidlegare kvalitetvurderingar for offentlege nettstader hadde vi ein indikator som fanga opp funksjonalitet i fleire nettlesarar. Den vart teken ut i 2003 eller 2004 fordi det var så stor oppfyllingsgrad (over 90 %). Eg har ei kjensle av at denne indikatoren må inn att, det er ikkje uvanleg å finna sider som delvis ikkje fungerer utanom IE.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kjenner meg igjen i dette. Det er dessverre fortsatt slik at webstandarder er ukjente for mange utviklere. Mitt inntrykk er at dette skyldes to ting (grovt forenklet):

Mange utviklere kjenner ikke til webstandarder ("jeg lærte HTML en gang i 1995 og vet hvordan det skal gjøres")

Mange av enterprise-verktøyene (f.eks Oracle Portal) produserer fortsatt quirks-mode HTML. Det er sikkert mulig å få de til å produsere valid kode, men det krever mye tilpassning og god kjennskap til verktøyene.

Svein Ø sa...

Ja, trur særleg den siste er ein stor syndar, utan at eg kan dokumentera det.

Anonym sa...

Jeg har ikke så mye data på dette selv, men har opplevd det i egen person flere ganger. Og dette er i nye prosjekter (i fjor og i år).

Og bare for å balansere det første punktet mitt. Mange (de fleste?) utviklere jeg har snakket med om webstandarder ser fort fordelene med standardisering og vil gjerne lære mer. Problemet er bare at det blir veldig vanskelig å følge disse når de store rammeverkene som det offentlige ofte går til innkjøp av fortsatt produserer grise-kode. :-(