torsdag 5. juli 2007

PDF og tilgjengelegheit

Eg deltok på konferansen T4P - Technology for Participation - på Høgskolen i Agder i Kristiansand forrige veke. Utgangspunket for konferansen var prosjektet EIAO - European Internet Accessibility Observatory.

På konferansen var PDF (Portable Data Format) eit tema og det var stort sett med negativt forteikn. PDF er ikkje bra for tilgjengelegheit, var gjennomgangstonen.

Det stemmer nok, og PDF er dessverre altfor mykje brukt på web-en. Det er HTML som er web-ens språk, ikkje PDF. Men PDF-iseringa har dessverre gått langt.

A List Apart har ein god artikkel om PDF og tilgjengelegheit. I artikkelen blir det understreka at også PDF har mulegheiter til å gjera formatet betre tilgjengeleg for funksjonshemma. Artikkelen har følgjande samandrag:

 1. Most PDFs on the web should be HTML.
 2. Some documents really should be PDFs.
 3. You can add XML-like tags to give structure to a PDF.
  1. Tags weren’t available until a recent upgrade to the PDF file format.
 4. Most screen readers in common use can read PDFs.
  1. Screen readers had to be upgraded to understand tags.
  2. Screen readers have been continuously updated throughout their history, and even today some screen readers cannot handle parts of the HTML spec.
 5. Even an untagged PDF can be accessible if you’re using the right technology.
 6. Posting a PDF online with no HTML alternative does not automatically constitute discrimination.
Resten kan lesast på A List Apart.

Ingen kommentarer: