torsdag 7. februar 2008

Klassifisering og kategorisering

Ei sentral problemstilling i fleire av prosjekta våre som omhandlar nettstrukturar er forholdet mellom den interne (generiske) portalstrukturen og tilhøyrande stikkord eller emneord. Ein ting er korleis dette blir representert, t.d. i eit emnekart, ein annan ting er korleis det blir framstilt.

Me har prøvt oss med eit skilje mellom klassifisering på den eine sida og kategorisering på den andre. Normalt blir det ikkje skilt skarpt mellom desse begrepa, men me meiner det kan vera fornuftig å gjera det. Det me prøver å få fram, er at strukturen på informasjonen blir sett på frå to synsvinklar. Ei samanlikning med boka kan få fram desse perspektiva: klassifiseringa blir då innhaldslista i boka (sjølve strukturen), medan kategoriseringa blir stikkordlista bak. Meir om dette på Vestforsk-bloggen (der illustrasjonen også er meir leseleg).

3 kommentarer:

i1277 sa...

Aktuell i så måte er Elin K. Jacobs artikkel Classification and categorization: a difference that makes a difference.

Arnar Lundesgaard sa...

Vi endte opp med samme skille da vi gikk lei av samme begrepsforvirring i våre prosjekter.

Godt å se at andre gjorde samme valget (og ikke tok i bruk andre relaterte begrep f.eks.), noe som kan tyde på at vi ikke var helt på viddene. :-)

Vi sjekket ikke "korrekt" bruk eller definisjoner andre bruker, men det "føltes" riktig. Spesielt ettersom klasse-begrepet er så innarbeidet i programmeringsverdenen.

Jeg liker også at begge begrepene oversettes enkelt til engelsk og passer godt inn i emnekart-terminologi, samt at de gir gode rollenavn. (kategorisert-kategorisering-kategori)

Svein Ø sa...

Den artikkelen var jo svært relevant. Elin K. Jacob trefte eg faktisk på ein konferanse for 2-3 år sidan og diskuterte liknande tema med (!).