mandag 12. januar 2009

Kart-bom

Kommunane i Sogn og Fjordane har til liks med andre kommunar i landet investert store summar i kartløysingar. Mykje av det er bortkasta. For fylket sin del er kartløysingane samla i kartportalar for Sogn og Nordfjord, og det store problemet er mangel på brukarvennlegheit og kontekst. Les resten av innlegget på Vestforsk-bloggen.

2 kommentarer:

Lars Marius Garshol sa...

Jeg måtte trykke på "norsk"-linken på toppen av siden for å få opp innlegget på vestforsk.no. Virker som det er et OfficeNet-problem.

Svein Ø sa...

Ja, det er feil språk-kode på sidene. Skal rettast, saman med ein del andre ting. Me tok ein test av våre eigne nettsider etter "Kvalitet 2007"-indikatorsettet frå Norge.no. Det viste, som me var klar over, at det er ein del forbetringspunkt.

Sidan me har vore involverte i kvalitetsevalueringane frå Norge.no sidan starten, skulle det berre mangla at ikkje me la våre eigne sider under lupa og publiserte resultatet. Det vart 4 stjerner...