torsdag 16. april 2009

Amazing Amazon


Eg har vore kunde av Amazon lenge, og det har eg tenkt å halda fram med. Nyleg venta eg ein bokpakke med Larry Lessigs "Remix" og David Posts "In Search of Jefferson's Moose". Pakken kom, men såg mistenkeleg open ut, og den inneheldt berre Lessigs bok. Truleg har nokon opna pakken og plukka ut den andre, eller det kan ha vore eit uhell.

Eg kontakta Amazon brukarstøtte og forklarte hendinga, og la ikkje skjul på at pakken såg ut til å ha vore opna. Svaret frå Amazon var likevel klart: Ny bok vart sendt utan kostnad for meg. Det kallar eg bra service!

Og sjølvsagt blir det bra marknadsføring for Amazon...

Ingen kommentarer: