onsdag 25. mai 2011

WIMS'11 - dag 1


Live-blogg frå WIMS'11-konferansen
Konferansen mottok 170 paper og programkomiteen valde ut 44 full paper og 11 posters for presentering.

Jim Hendler: "The Semantic Web 10th Year Update"
Først ei oppmoding til deltakarane om å sjå seg rundt i det fantastiske landskapet ("certainly one of the most beautiful places I have been to".

Vil fokusera meir på kva som skjer for tida enn på kva som ikkje har skjedd.
Viser først utkastet (kladd) som vart sendt til Scientific American:

I Semantic Web Vision

II What are the enablers
- Screen Scraping
- Data on Web
Zip code link
Ontology Independence

"Then, a miracle occurs"

III Bringing it all together

Viktige begrep:
Web 3.0
Semantic Web
Linked Data


Hugs at for 10 år sidan var søk ganske eksotisk (Alta Vista var den leiande, Google knapt synleg).
Facebook var langt frå oppstart og han som etablerte Twitter budde heime hjå foreldra..

Facebooks Open Graph Protocol (OGP) - annonsert i april 2010
- det er eit veldig enkelt vokabular (mellom 6 og 8 klassar og rundt 20 førehandsdefinerte typar)
. basert på RDFa
- 10-15 % av alle som brukar 'FB Likes', brukar OGP (men det er 10-15 % av meir enn 3 mill. 'likes' pr. dag!
OGP er utvilsamt den mest brukte ontologien på web-en i dag
Kvifor har FB satsa på RDF(a)?
- for å få meir presis beskrivelse av eksakt kva den enkelte brukaren likte på den spesielle FB-sida.
- det gir FB "labeled links"
- "the network of likes is where their money is made!"

Før 2006 var porno den industrien som genererte mest inntekter på nettet, etter den tida er det annonsering.

Tredjepartsfirma brukar OGP og lagar sine eigne utvidingar og påbygg (eksempelvis SocialWire). FB og OGP blir eit økosystem for vidare utvikling.
Bitte lite semantikk brukt på eit enormt domene gir etter kvart betydelege resultat.
Best Buy opplevde ein auke på over 30 % i click-through ved å leggja på semantisk informasjon på produkta slik at dei framstod i Google-søk med meir utfyllande informasjon.

Kva har endra seg no samanlikna med rundt 10 år sidan?
- semantisk søk
- annonsering driv web-marknadar
-
Sjølv om semantisk web-stakken ikkje lenger blir oppdatert ("for komplisert") ser vi at fundamentet (dei nedste klossane) no begynner å komma på plass.

SPARQL har vore viktig både for standardisering av søk mot triplar, men også for å laga hybrid-løysingar som fungerer mot standard relasjons-databasar.

Det er ein bitte liten del av OWL i fundamentet ("skal seia noko om OWL seinare, men må vera litt forsiktig").
Web-en handlar om lenker, ikkje sider (links, not pages).

Typed links er ikkje noko nytt, det kom veldig fort opp etter at web-en var oppfunnen.
Kva skjedde med ontologiar?
- frå 2001 til 2006 vart det investert veldig mykje i ontologi-utvikling
- det er dyrt og ROI må vera høg for å forsvara investeringa og vedlikehaldet
- det er grunnen til at "expert systems revolution" ikkje skjedde
- analogien er pre-web hypertekst-verd (som på mange måtar var langt meir avansert enn web-ens hyperlenker)
- web-ens løysing er typisk 80/20: "Heavy use of a small amount of RDFS and a tiny bit of OWL suits the web much better" -> "A Little Semantics Goes a Long Way"

Hendler meiner dei var inne på det rette for 10 år sidan, men undervurderte kor lite (kor enkelt) det måtte vera for å ta av.

Ingen kommentarer: