søndag 26. juni 2011

Korleis taklar du kritikk?


Altinn har vore i hardt ver, akkurat som Telenor sitt mobilnett. Ved fleire kritiske høve har Altinn svikta og gjort det umuleg for brukarar å logga inn for å rapportera. Såpass mange svikt har det vore at det må karakteriserast som alvorleg.

Nettsida Alt-inn.com tek problema på kornet i parodi-sida dei har oppretta. Det er ein frisk harselas med dei mange problema Altinn har hatt i år, og set det også i samanheng med midlane som er brukte både på utvikling og drift. Og det skulle berre mangla at det ikkje skal vera lov å harselera med ei teneste som totalt truleg har kosta skattebetalarane over ein milliard kroner og som likevel sviktar når det gjeld som mest.

Brønnøysundregistra, som har ansvaret for drift og utvikling av Altinn, har sett i gang undersøkingar for å finna ut kven som står bak tullesida. Det bør dei kutta ut straks, før dei dummar seg ut endå meir. Bruk kreftene til å retta problema i Altinn, og ta dette med godt humør slik resten av oss gjer!

Alt-inn.com harselerer ikkje berre med driftsproblema til Altinn, men også dei mange og forvirrande innloggingsmåtane. Eg har tidlegare omtalt innloggings-forvirringa og det er god grunn til å ta det opp att.

Alt i alt eit herleg stunt som Altinn-eigarar og -ansvarlege bør smila av.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hyggelig at noen setter pris på litt humor. Følg med - etter hvert vil vi legge inn muligheter for å krasje serveren på flere vis, muligens også på nynorsk.

Og likegyldig hvor mange klager vi får , vil vil alltid gå ned med flagget til topps.

alt-inn.com teamet.

Svein Ø sa...

Strålande! Og eg meiner faktisk dette er viktig. Viss ikkje ein offentleg etat klarer å sjå humoren i dette, har både vi og etaten eit stort problem.

Keep up the good work! :)

Anonym sa...

Jeg er rystet og dypt indignert over alt-inn.com sin manglende støtte støtte for feilmeldinger på lulesamisk. Håper alt-inn.com legger seg flat og iverksetter særskilte tiltak for å kræsje nettstedet på andre målformer enn heteronormativ bokmål.

Åsmund Mæhle sa...

Dersom en tar "view source" på www.alt-inn.com, så finner en følgende kommentar i koden (Legg merke til referansen til denne bloggen til slutt i kommentaren):

Åsmund Mæhle sa...

Ooobs. Kommentaren vistes ikke fordi den var koda som en HTML-kommentar... Prøver igjen:

!--

Til konsulentselskapet som er leid inn for å finne ut hvem som har laget sidene:
Nå kan dere si at dere har forsøkt alt. Til og med "kildekoden" har dere analysert.
Legg på ett ekstra null på sluttet av fakturaen!

les forøvrig:
http://sveino.blogspot.com

--

Svein Ø sa...

Ha-ha, veldig bra. Og eg håpar også dei ansvarlege for Altinn tek dette med eit smil.

Anonym sa...

Legger merke til at det mangler bokstavkjeks som logg inn-valg på alt-inn. Burde være like selvagt som bank-ID på altinn.

Mvh brukerstøtte