fredag 24. februar 2012

Miside - Berget som fødde ei mus


Miside er historia om berget som fødde ei mus. Men musa har mulegheiter..
Lesarinnlegg i Computerworld som svar på direktør Hans Chr. Holte i Difi sin kronikk i same avis, "Minside - Hvalen som fødte en delfin".

Lesarinnlegget står i papirutgåva av Computerworld, men er også publisert på Vestlandsforsking sin blogg.

I lesarinnlegget refererer eg til ei brukarundersøking Difi sjølve fekk gjennomført i fjor, om "Innbyggernes kommunikasjon med det offentlige - holdninger, kjennskap og bruk". Det er fordi Holte påstår at innbyggjarane sine nettvanar har endra seg så mykje at Miside er irrelevant. Men undersøkinga frå i fjor, gjennomført av Synnovate, støttar ikkje denne påstanden, heller tvert om.

Det mest relevante spørsmålet i undersøkinga er "Kor lett eller vanskeleg tykkjer du det er å finna fram til informasjon og/eller elektroniske tenester frå det offentlege?":Som Synnovate sjølve kommenterer: "Endringene siden 2007 er små og går i feil retning". Altså den motsette utviklinga av det direktøren i Difi hevdar. Viss Miside (og Norge.no?) skal leggjast ned, må Difi vera ærlege i argumentasjonen, ikkje dekka til operasjonen slik dei gjer her. Det er ikkje haldepunkt for konklusjonen til Holte, han må komma med ei ny forklaring.

5 kommentarer:

Unknown sa...

Interessant, hva er argumentet for at MinSide skal legges ned? At den ikke brukes nok av folk? Sammen med en kollega gikk vi rundt og intervjuet folk på gata for et noen år siden, og Minside var den siden som både ung og gammel vitterlig forsto og brukte.

Lene Pettersen sa...

Interessant, hva er argumentet for at MinSide skal legges ned? At den ikke brukes nok av folk? Sammen med en kollega gikk vi rundt og intervjuet folk på gata for et noen år siden, og Minside var den siden som både ung og gammel vitterlig forsto og brukte.

Svein Ø sa...

Undersøking til Difi stadfestar nettopp det du seier her: Miside er godt kjent blant folk flest. 84 % av dei spurde oppgir å kjenna til Miside, mot 66 % for Altinn og 45 % for Norge.no. Som merkjevare er Miside gull verdt.

Men det verkar ikkje som brukarane er så interessante i dei vurderingane Difi gjer.

Anita J sa...

Altinn til selvangivelsen, minside til å bytte lege, eget brukernavn og passord til Lånekassen. Tenk om disse tjenestene kunne vært slått sammen til en MinSide. Drømmen hadde vært en felles pålogging til disse tjenestene, som er viktige når du trenger dem, men som jeg ihvertfall bruker svært sjelden. Som borger/innbygger er disse tre statlige tjenester som kunne samarbeidet.

Svein Ø sa...

Eksempelet ditt viser godt at for brukarane/innbyggjarane ville det vera ein stor fordel om ein kunne ha ein felles inngang til ulike off. tenester. I tillegg ville etatane sjølve ha eigne inngangar slik at det blir fleire vegar til målet.