lørdag 16. januar 2021

Tilsvar til Terje Erikstad, DN, sin kommentar om Bitcoin

Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, skreiv ein kommentar om at Bitcoin hadde endra karakter (kan vera bak betalingsmur), og at det var fascinerande. Eg sende inn eit tilsvar til kommentaren og det vart publisert 19.01 (nett-utgåva) og 20.01 i papirutgåva.Terje Erikstad, ikkje Bitcoin, har endra karakter

Terje Erikstad har endra karakter, og det er fascinerande – for å låna hans eigne ord. Erikstad har vore blant dei aller største motstandarane av Bitcoin og har dømt valutaen og systemet nord og ned ved fleire høve.

Eg kan gi Erikstad rett i ein ting: Bitcoin som verdioppbevaring («store of value») har vorte meir tydeleg, men for dei som kjenner utviklinga i Bitcoin er det på området betaling/verdioverføring det vil skje mest i den kommande tida. Her er det Lightning Network som opnar for mange nye bruksområde, med lynraske overføringar til svært små gebyr.

Eit par eksempel kan tena til å underbyggja dette. Betalingsløysinga Strike Global tilbyr betaling globalt basert på Bitcoin og Lightning Network, etter kvart skal løysinga omfatta dei fleste landa i verda. Men brukaren ser ikkje bitcoin; ho overfører «vanlege» pengar og mottakaren får også «vanlege» pengar. Det er betalingssystemet Bitcoin/Lightning Network som gjer det muleg. Her til lands arbeider bedrifta Arcane Crypto med liknande løysingar, særleg retta mot bedriftsmarknaden. Og mange fleire vil komma fordi Bitcoin og Lightning Network er opne system som kven som helst kan ta i bruk.

Det er dette Terje Erikstad, og mange med han, ikkje ser. Bitcoin er meir enn verdioppbevaring; det er eit betalingssystem som vil konkurrera med SWIFT, SEPA, PayPal og mange andre. Eg er overtydd om at Bitcoin har best sjanse til å bli det globale overføringssystemet. I kombinasjon med Lightning Network vil det bli eit Vipps for heile verda.

Svein Ølnes, forskar ved Vestlandsforsking, 13.01.2021

1 kommentar:

Anonym sa...

Terje Erikstad !
For en forunderlig figur.
Jeg har fulgt med denne skruen i mange år, og alt han sier, følger et slags "script".
Dette scriptet er: " alt jeg sier , er det omvendte av virkeligheten "
Før crypto, var det menneskeskapt " klima endring, og hav-nivåer. Vintrene skulle forsvinne, og hav vannet, ville stå langt oppe på land, innen 10 år. Co2 nivået, ville stige som en ballong.
Den tiden, da han hevdet dette, var den tiden en kunne kommentere artikler i DN, og han fikk som regel en på tryne, hele tiden. Etterhvert så fant DN ut, at å fjerne hele kommentar ide'en, var det beste, det samme gjorde de andre online avisene. Folket skulle knebles, og "sannheten" skulle bankes inn i oss.
Nå til dags, anser jeg DN, og de andre store online avisene som rene propaganda maskiner. Det er ikke lenger noen journalister tilbake, det er papegøyer, som synger i kor.
Jeg har lagt merke til at Terje også er glad i titler, nå er han finans direktør, det neste blir vel at at han blir general direktør i ett eller annet.
Hvor mange direktører kan du ha i et firma ( avis ) ?
Jeg ser at titler er viktig i mange andre aviser også, det kryr av direktører og redaktører, så vi får inntrykket av at det er viktige folk som skriver til oss.
DN har fått endel folk fra klassekampen, dette synes merkelig, da disse folkene ikke akkurat er kjent for kapitalisme, eller økonomi ( bortsett fra kanskje plan økonomi ), det virker som om det har sneket seg inn "røde" direktører både her og der. Jeg kan ikke forstå, at en avis som DN, som skulle være en økonomisk avis, som har kapitalisme som sitt virke område, vil hente inn raddiser, til å skrive for seg. Men jeg kan godt forstå at raddiser, ønsker å snike seg inn i en kapitalistisk avis, for å spre gifta si.
DN har gått vekk fra å drive selvstendig nærings politisk journalistikk, til å bli, et slags tale organ for sosialismens opplysnings tjeneste.
På samme måte som Høyre under Erna, har blitt et skatte parti, der hele den økonomiske tanke er å styrke staten, med flere inntekter, flere lover, og mindre frihet. Korona krisen,har vært et vidunder middel, for å frata oss makt, og vise oss hvem som bestemmer. På mange måter har Terje og Erna, sklidd sammen, fra hver sin kant.
Jeg leser ikke aviser lenger, det har ingen hensikt, det finnes snart ikke annet en propaganda der, eller feil informasjon.
Dette er den rette veien til fascisme, altså sammenkobling mellom stat og de store industri aktørene, media hyller dette.
Dette er en utvikling jeg har sett, som virkelig akselererte da Gro H. tok makta for endel år siden, og som siden, bare har økt.
For endel år siden, kommenterte Gro, at, utviklingen gikk i feil retning, og at folket ikke i så stor grad brydde seg med gammel media, og gikk nye veier, for å skape seg et bilde av "virkeligheten" Hun fryktet at politikere og mediene, var på vei til å miste makt. Men hun satte sitt stempel på denne uro-en, med å danne ett mottrekk - Bruntland rapporten ( så hun må ha vært urolig, lenge før hun uttalte seg ).
Slik jeg ser dette, så har Terje, svømt i dette vannet sammen med Gro, de grønne, klima, Erna, SV, og redsel for at staten skulle miste makt.
Dette forklarer hans redsel, og avsky for crypto, han vil ikke ha noen fri konkurranse, han vil ha statsstyring. Crypto er en av av de største utfordringene hans, det kan føre til mer frihet blant folk, og den utviklingen ønsker ikke HMS Terje.

yoR