fredag 7. april 2006

Forsvar Forsvarets musikkorps!


Forsvarets musikkorps Vestlandet (også kalla "Divisjonsmusikken") hadde konsert onsdag 5.4 med Ole Edvard Antonsen som solist. Det vart ein minneverdig konsert.

At Ole Edvard er bra, var ikkje noko nytt. Det mest imponerande med han er kanskje den uanstrengde måten han går mellom ulike sjangerar. Puritanarar vil nok grina på nasen over improvisasjonskunst og jazz-forståing, men eg synest det er flott at han gjer så ulike musikalske ting som han gjer. Nytt for meg var det at Ole Edvard no er sjefsdirigent for Forsvarts musikkorps Trøndelag (som snart får namnet Luftforsvarets musikkorps).

Forsvarets musikkorps Vestlandet var for meg den største overraskinga. Imponerande å få eit musikkorps til å låta så tett og fint. Også dei handterer ulike sjangerar på ein fin måte. Dei har også musikarar som er faste innslag i m.a. Bergen Big Band, så dei er på ingen måte ukjende med musikk utanfor det typisk korpsinspirerte.

At Forsvaret år etter år prøver å leggja ned musikkorpsa sine er ei stor skam. Det er noko av det beste me har att av alle milliardane som blir delt ut til dei. Dei har mellom anna rota vekk meir enn ein milliard berre på Golf-prosjektet sitt. Tenk kor mange musikkorps me kunne fått for det! Eller kor mange år dei eksisterande kunne vore sikra.

Heldigvis ser det ut til at noverande forsvarsministar Anne-Grete Strøm-Erichsen har forstått dette. Ho seier til Forsvarsnett at "Jeg vil kjempe for at Forsvarets musikk skal bestå og utvikle seg videre". Bra Anne-Grete - dette er fin musikk i mine øyre!

Ingen kommentarer: