mandag 3. april 2006

moDell

Litt meir frå Thomas L. Friedmans The World Is Flat. Ei av dei sterke sidene hans er evna til å fortelja gode og interessante historiar. Boka er full av gode eksempel.

I ei tidlegare bok, The Lexus and the Olive Tree - Understanding Globalization (1999), lanserte han McDonalds-teorien om at land som hadde etablert McDonalds-restaurantar ikkje gjekk til krig mot kvarandre (amerikanar? javisst!). Filosofien var på den eine sida det faktum at to land som begge har McDonalds-restaurantar så langt ikkje har gått til krig mot kvarandre (syltynn!) og at eit land som har nådd såpass økonomisk utvikling vil ha meir å tapa ved å gå til krig enn å vinna (det siste kan det vera noko i).

I den siste boka har han oppgradert teorien til Dell-teorien: Ingen to land som er deltakar i ei stor global forsyningskjede som t.d. Dell, vil gå til krig mot kvarandre. Igjen er det at dei har meir å tapa enn å vinna.

Han innleiar kapitlet med å beskriva i detalj korleis pc'en han har skrive boka på, ein Dell Inspiron 600 notebook, har vorte til. Det startar med at han ringjer ein Dell-forhandlar, på gratis 800-nr., og til pc'en blir levert på døra hans 17 dagar seinare (pga. leveranseproblem var det 9 dagar meir enn vanleg leveringstid). Heile forsyningskjeda og kvar einaste komponent blir spora og det er fascinerande å sjå kva forsyningskjede og tilhøyrande logistikksystem som ligg til grunn for å laga ein Dell-PC. Her er mange land involverte!

Det er også andre sider som er interessante med historia om samansetjinga av Dell-PC'en.
Etter at ordren er motteken hjå Dell, skriv Friedman: "My order went out by email to the Dell notebook factory in Malaysia". Eg håpar for Dell si skuld at dette er feil, elles vil eg seia dei har store problem. Det bør vera ei formattert melding (xml) som går frå ordresystemet og direkte til fabrikken i Penang, Malaysia.

Elles blir det slik som historia frå tidlegare Dell-operasjonar: Fancy bestillingsskjema på nettet som blir skrive ut i den andre enden og eit 50-tals personar som spring omkring med utskrifter og tastar ordrane inn att på nytt. Det er slik helsevesenet vårt fungerer i dag (meir om det i ein seinare blogg).

1 kommentar:

Lars Marius Garshol sa...

Dette med at land som har kommet tilstrekkelig langt i økonomisk utvikling ikke går til krig med hverandre virker rimelig på meg.

Winston Churchill skriver i det første kapittelet av sin 2. verdenskrig-historie at forsøket på å få Tyskland til å betale erstatning etter 1. verdenskrig viser at det er umulig å plyndre et land etter en moderne krig på en slik måte at det dekker kostnadene med krigen. Det er vanskelig å si ham i mot her.

Jeg kan ikke komme på noe godt eksempel på en krig mellom moderne økonomier (Falklandskrigen teller ikke helt, synes jeg), og det er vanskelig å komme på noen gruppe som har tilstrekkelig makt og tilstrekkelig egeninteresse i en slik krig til å sette den i gang.