onsdag 10. mai 2006

Staten forsyner seg

Staten gir og staten tek, heiter det, men eg trur me stryk 'gir'. Har akkurat fått purring på årsavgifta for bil og blir eitrande forbanna når eg ser korleis den allmektige staten oppfører seg. Der sjølv dei grådigaste kapitalistane gir deg ein sjanse til å gjera opp om du har gløymt den første fristen, slår staten kloa i deg med det same og gir deg ei saftig bot på toppen.

Fristen for innbetaling var 20. mars, purringa kom 9. mai. I den tida som har gått, vel ein og ein halv månad, hadde tollvesenet hatt god tid til å sjekka om innbetalinga var kommen, og så leta nåde gått for rett. Men nei, her er det inga tilgiving.

For sikkerheits skuld har Tollvesenet heimel til slik framferd i lover vedtekne av Stortinget. Det er smart, for då er dei i praksis uangripelege. Dei slepp å komma inn under vanlege lover for kjøp og sal og slepp unna brysame forklaringar på urimelege rutinar. Dei kan berre visa til Stortinget - og det er det dei gjer når eg kontaktar dei.

Eg tykkjer denne saka viser med all muleg tydelegheit kvifor Framstegspartiet no er det største partiet i landet. Så langt har eg ikkje registrert andre parti som synest at staten i mange tilfelle er vorten for mektig og tek seg til rette. Tvert om synest det som om dei andre partia vil ha det slik. Så me får som fortent...

Ingen kommentarer: