torsdag 5. oktober 2006

Søk kler deg naken!

Ingen annan stad blir arkitekturen i portalen din meir avkledd enn i søk. Det som i utgangspunktet ser ut som ein godt strukturert nettstad, blir lett avslørt i søket ved at informasjonsstrukturen ramlar saman og alt blir presentert heilt utan samanheng.

Eg kan illustrera dette med eit par eksempel:

Fjell kommune ser ut til å ha tenkt rett og sett tenestene i fokus. Det er ei utvikling som har vorten godt synleg på kommunale portalar i det siste. Det er ei bra utvikling - bort frå nettavisa og over mot nettbank som førebilete. Men når eg gjer eit søk på 'barnehage' på Fjell kommune, ramlar korthuset saman:

Eg får opp
 1. 'Barnehagesjefen Fjell kommune' som første treff
 2. 'Barnehage oversikt Fjell kommune' (betre)
 3. 'Bild#248;y barnehage' (!) som tredje.
Dette er sjølvsagt ikkje godt nok - det er rett og slett altfor dårleg.

København kommune blir halden fram som eit førebilete for den før nemnde utviklinga mot tenester i fokus. Eit søk på 'parkering' gjev følgjande resultat:

1. 3 treff (av 44) i kategorien 'Politik og demokrati'
 • 'Servicemål for parkering'
 • 'Servicemål for parkering' (!)
 • 'Meninger og visioner - reaktioner på Kommuneplanstrategien'
2. 3 treff i kategorien 'Andet' (!)
 • 'Parkering'
 • 'Færdsel og parkering ved Operaen'
 • 'Gode råd om parkering'
3. 3 treff (av 10) i kategorien 'Service til dig'
 • 'Parkering'
 • 'Parkering for invalidevogn'
 • 'Parkering for invalidevogn' (!)
Købehavn har komme eit lite steg lenger ved at dei har kategorisert treffa sine. Det er bra, men som vi ser sviktar det mellom anna på meiningsfulle kategoriar. 'Politik og demokrati', 'Andet' og 'Service til dig' er ikkje gode namn! I tillegg er det dei vanlege problema med dublettar og dårlege tittelfelt.

Men det er eit første steg vidare. For å komma i mål, utan å slita seg ut med hardkoding og uhaldbart vedlikehald, er det heilt avgjerande å få eit godt semantisk fundament i botnen. Det er den varige løysinga.

Ingen kommentarer: