onsdag 25. februar 2009

(G)IKT

Dagens IT tek opp spørsmål om "IKT" bør døy. Svaret mitt er JA. Eg har aldri likt denne forkortinga, har mykje meir sans for IT og forstod aldri vitsen med å leggja til K-en. Det er på ein måte opplagt at IT også må romma kommunikasjon, det bør vera unødvendig å fortelja det i klartekst. Det blir omtrent som å innføra ordet "telefonkommunikasjon".

Eirik Solheim i NRKbeta meiner støvskya står av uttrykket, og har aldri høyrt ungdom ta det i sin munn. Torbjørg Breivik i Språkrådet meiner på den andre sida at uttrykket er presist, om enn noko teknisk.

IT avløyste det gamle, gode EDB. ADB blir også trekt fram som eit tidstypisk uttrykk av Torbjørg Breivik, men eg trur aldri det uttrykket festa seg. Det var eit byråkrat-forsøk som aldri fekk skikkeleg fotfeste.

Kva skal så barnet heita? Per Morten Hoff i IKT-Norge (!) vil gjerne gi bort god raudvin til den som kjem opp med eit betre uttrykk, sjølv om det indirekte også rammar bransjeorganisasjonen hans. Eg prøver å bruka IT så godt eg kan, det er i alle fall litt betre enn IKT.

1 kommentar:

Anonym sa...

En sjekk i søkeloggen for nettstedet jeg jobber for (utdanning.no eid av KD) viser at 72% av alle søk etter IT/IKT er etter forkortelsen IKT. Så det ser ut til at denne språkpolitikken har lyktes bedre enn for eksempel "den nye tellemåten" tre tiår tidligere. I hvert fall i skoleverket.