torsdag 26. februar 2009

Nett-nøytralitet

Dette var eitt av tema som vart tekne opp på seminaret Internet Governance som eg har blogga om tidlegare. I paneldebatten om nettnøytralitet var det ikkje same, rørande einigheit som kan lesast om hjå Forbrukerrådet. Men det er uansett positivt at Post- og teletilsynet har gripe tak i dette og komme med retningslinjer som bransjen ser ut til å slutta seg til. (Biletet er henta frå www.bbc.co.uk)

Så får det heller vera at "alle pakkar er like, men nokre er likare enn andre" framleis ser ut til å gjelda.

Eg skreiv i bloggen om Internet Governance at eg skulle komma tilbake til begrepet Walled Garden, eit sentralt begrep i diskusjonen om nettnøytralitet. Walled Garden er som namnet seier ein innhegning. Dersom ein ISP let ein innhaldsleverandør plassera serveren sin hos seg og gir kundane sine spesielt god tilgang til denne, og andre liten eller ingen, er det ein walled garden. Men då er det etter definisjonen heller inga internett-teneste, berre ei ISP-teneste for spesielt utvalde. Også Apples iPhone må kunna karaktereriserast som Walled Garden, og berre ved "jail-breaking" er det muleg å fjerna inngjerdinga.

Ingen kommentarer: