tirsdag 11. mai 2010

Tilgengelegheit - meir enn blinde og svaksynte

Diskusjonen rundt MinID og ei lite brukarvennleg løysing får meg til å tenkja på at tilgjengelegheit for ofte blir synonymt med blinde og svaksynte. Det er heilt klart ei viktig gruppe, men det er andre grupper som bør løftast meir fram.

I forsvaret for arbeidet med MinID seier Mona Halland (Netlife Research): "Og ja, tjenesten er brukertestet. Riktignok ikke på folk over 70, men vi hadde svaksynte, dyslektikere og folk over 50...". Eg blir jo litt forskrekka over at "folk over 50" skal vera spesielt gamle, men det har vel med min eigen alder å gjera. Men for å bli meir seriøs: Brukartesting (og herunder fokus på tilgjengelegheit) bør i større grad ta for seg grupper med nedsette kognitive funksjonar. Det er eit litt finare uttrykk for folk som har problem med å forstå innhald og dialog på vanlege nettsider.

Også dei årlege kvalitetsvurderingane til Difi fokuserer sterkt på blinde og svaksynte i kriteria for tilgjengelegheit, i tråd med WAI. Her også bør ein sjå meir på indikatorar for å fanga opp kognitive problem. Eg trur det er ein av våre store utfordringar og at det er store mørketal her.

Ingen kommentarer: