onsdag 19. mai 2010

Offentleg elektronisk postjournal - OEP


OEP vart opna av statsråd Rigmor Aasrud i går (18.05). Eg har skrive om dette før, og eg meiner dette ikkje er ei oppgåve for staten. Kvar statleg etat kan utan problem publisera postlister på nettet frå sak- og arkivsystemet sitt; dette har vore standard i minst 10 år! Kommunane har gjort det dei siste 10-15 åra. Dersom journalistar vil ha ekstra funksjonalitet med søk på tvers, er det noko media bør kosta sjølve, det er ikkje ei oppgåve for staten.

Når OEP no er her, har resultatet i tillegg vorte verre enn eg trudde. Det skuldast sikkert at den tidlegare EPJ-løysinga var ei teneste spesielt for journalistar, ikkje ålmenta. Og den nye OEP tek dette med seg vidare. Når ein går inn på ei kommunal nettside og klikkar på postliste, får ein opp oversikt over inn- og utgåande post for ein valt dato. Dette er standardpresentasjonen. I OEP ligg dette under 'Kronologisk søk' og er slik sett litt vekkgøymt.

Til slutt nokre ord om utforming og brukargrensesnitt. Brukaren blir presentert for eit søkefelt med ledetekst 'Søk etter'. Ja, søk etter KVA? I Google fungerer dette, i ei postliste fungerer det ikkje. Smak også på hjelpeteksten til feltet:
Her skriver du inn de nøkkelord du ønsker å søke etter. Du kan benytte logiske operatører, og trunkering/maskering. Se Hjelp for mer informasjon og nyttige søketips.

Spørst om du blir meir klok av dette. I 1998 kunne du sleppa unna med eit slikt design, det bør du ikkje kunna gjera i 2010. Og enno har eg ikkje vore inne på kva dette har kosta, eg vil helst sleppa å tenkja på det..

Som eg sa innleiingsvis, er hovudankepunktet mitt at ei samanstilling av postlister frå fleire etatar er ei oppgåve for media, ikkje for staten. Dersom dette er eit viktig demokratisk krav, må det jo gjerast noko liknande i kommunesektoren også? Så langt eg har observert, er media nøgde med måten kommunane publiserer postlistene sine på (eg snakkar då om det tekniske, ikkje om arkiveringspraksis og openheit).

1 kommentar:

Skeptisk sa...

Det er flere eksempler på at kommunene sliter med å håndheve personvernet i sine postjournaler:
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6788187