tirsdag 19. juni 2012

Kor vanskeleg kan det vera?

Først ros, og så litt ris: Ros til Avinor for å opna trådlaus tilgang på flyplassane. Den eine timen som no er gratis, kan godt aukast til to.

Så til løysinga med registrering av mobil for tilsendt passord. Utviklar (og bestillar) prøver tydelegvis ikkje eigen kode, elles ville dei fort sett feila sjølve.

Her er skjermbiletet som møter deg når du ber om passord for det trådlause nettet: Tast inn mobilnr, det kan vel ikkje vera så vanskeleg? Eh, det er nok ikkje like enkelt som det ser ut til.Landskoden skal også vera med, men ikkje på denne måten:Her er det rette formatet:


Kvifor ikkje gi eksempelet i skjermbiletet frå starten av??

1 kommentar:

Lars Marius Garshol sa...

Har gått rett på den der et par ganger selv.

En grei løsning kunne jo være å akseptere både "+47", "0047" og "47". Det er jo faktisk utvetydig.

Man kunne til og med være så sjåvinistisk at dersom nummeret var 8 siffer så antok man at det var et norsk nummer. Det er jo grunn til å mistenke at noen av brukerne vil være norske, og svenskene skjønner nok at de ikke kan skrive sine nummer uten landkode.