mandag 11. mars 2013

Heil ved

Vedarbeid i låg vintersol
Heil ved
Heilt sidan menneske lærte seg å kontrollera elden, har ved vore avgjerande for å overleva. Ikkje minst har veden vore viktig for oss i dette kalde landet. Sett mot ei lang historisk linje, er det berre ein liten brøkdel av tida me har vorte bortskjemde med å kunna skru på ein brytar og regulera varmen i huset.

"Hel ved"
Det er difor ikkje å undrast at Lars Mytting si bok "Hel ved" vart ein bestseljar. Det har i tillegg noko med romansen for det enkle, naturlege og opphavlege som ligg i dei fleste. Å hogga sin eigen ved er både noko ur-maskulint og eit uttrykk for ein grunnleggjande del av sjølvberging, samtidig som det id dag er ein syssel like kjekk for kvinner som for menn.

Men universitetslektor Jonas Engman ved Nordiska museet i Stockholm meiner at Myttings bok kan ha rasistiske undertonar (!). Boka er ein trussel mot likestilling og integrasjon av innvandrar, må vita. Eg veit ikkje om eg skal le eller gråta...

TV-program: Eit bål brenn ned!
Då er det kanskje ikkje så merkeleg at eit 12 timar langt program om ved og vedfyring også kan bli populært. Heile 8 av timane var via nærbilete av eit bål, som med jamne mellomrom vart halde brennande ved å leggja på meir ved (det var den einaste "action" i dei 8 timane!). Igjen vart det internasjonale oppslag over kva dette forundarlege folket driv med, mellom anna i ein lang artikkel i The New York Times. Men det er flott! Me bør heller dyrka det sære ved oss enn å prøva å bli lik alle andre, eit forsøk der me berre kan bli ein dårlegare kopi.

Perfekt vinter for ved!
Her er bilete frå eiga vedhogging i vinter; ein vinter som har gitt dei beste føresetnadene for denne aktiviteten, kald og stabil som den har vore.
Finare arbeid finst knapt!

Ferdig resultat: Ikkje "vedala" som før, men i netting på palle

Ingen kommentarer: