tirsdag 1. mars 2016

Let's talk Bitcoin

Logo for "Let's talk Bitcoin" podcast
Hi everybody! It's the ..th of ..y, 20xx, and this is episode xxx.
This show is intended for informational and educational purposes only. Crypto currency is new, exciting and empowering, but we are not experts, just obsessed companions walking the road towards a more peer-to-peer future.

Slik startar episodane av podcasten "Let's talk Bitcoin" med Adam B. Levine som vert. Viss du vil følgja med på utviklinga av Bitcoin og få ei djupare forståing for teknologien og dei mange spennande prosjekta knytt til krypto-valuta, er dette rette plassen. Men det finst sjølvsagt ein haug av andre informasjonstenester om Bitcoin også! Problemet er her som mange andre stader navigering i jungelen av informasjon. LTB blir publisert to ganger i veka, men det er snakk om å redusera det til ein gang.

Ei anna god kjelde til Bitcoin-teknologi og det siste nye innan Bitcoin-utvikling, er podcasten  "Epicenter Bitcoin" med vertskapet Brian Fabian Crain og Sébastien Couture. Podcasten er tilgjengeleg frå fleire stader, m.a. SoundCloud. Den kjem ut med ny episode ein gang i veka.

I tillegg finst det meir strukturerte undervisingsopplegg (MOOC) som t.d.


Ingen kommentarer: