søndag 26. september 2021

Er Robert Næss Satoshi Nakamoto?

 (Innlegg sendt til Dagens Næringsliv, som svar på Robert Næss' innlegg om Bitcoin 23.09)


Er Robert Næss Satoshi Nakamoto?

Eg les Robert Næss’ innlegg om Bitcoins straumforbruk og lurer på om han faktisk er Satoshi Nakamoto? Så les eg vidare og ser at han til og med er smartare enn Satoshi; han avslører store svakheiter i Bitcoin, svakheiter som han lett kan fiksa.

Nei, Robert Næss er ein av mange som kjem inn og ser litt på Bitcoin og tenkjer: dette kan eg gjera betre. Desse har ein ting til felles: dei forstår ikkje desentralitet – hovudidéen bak Bitcoin. Javisst er det lett å laga eit system som både er raskare og meir energieffektivt enn Bitcoin, det finst over 12.000 av dei lista opp på CoinMarketCap. Felles for dei alle er at dei har ofra desentralitet og også sikkerheit. Satoshi Nakamoto ofra bevisst kapasitet (og energieffektivitet) då Bitcoin vart konstruert.

Dagens pengesystem har alt mykje av det Robert Næss etterlyser, og med digitale sentralbank-pengar blir systemet endå meir effektivt – og endå meir sentralisert og 100 % overvaka! Bitcoin er konstruert for å vera eit alternativt motstykke til slik valuta, og energibruken er ein viktig del av både desentralitet og sikkerheit.

Det finst konsensusmetodar som er langt meir energieffektive enn metoden Bitcoin brukar (Proof of Work – bevis på bruk av energi). Problemet er at dei fører til meir sentralisering og får den same slagsida som dagens pengesystem har med at dei rike blir rikare. Robert Næss argumenterer for ein slik metode (Proof of Stake – konsensus ved depositum). Eit av fleire problem er at til meir av kryptovalutaen du eig, til større innflytelse har du over systemet. Det minner veldig om dagens penge­system, og me treng ikkje eit nytt slikt system forkledd som desentral kryptovaluta.


12 kommentarer:

A.Heggelund sa...

Får ikke minere større kontroll over nettverket om de kontrollerer mer hash rate? Hvis en som miner bruker profitten til å reinvestere.

Anonym sa...

@Heggelund
Jo. De to største mining pools har tidligere sammen hatt >50% hashrate. Nå er det vel topp 4. I tillegg er det konsentrasjon av de nyeste/beste ASIC's, som gjerne selges under bordet til miningmoguler. Dersom ASIC's aldri ble oppfunnet, ville btc vært mer desentralisert.

Svein Ølnes sa...

Gravinga kan samanliknast med loddtrekning: det er 100 % tilfeldig (viss gjort rett), men til fleire lodd du har kjøpt, til større vinnarsjanse har du.

Men gravarane har ikkje kontroll over nettverket fordi om dei har ein stor del av graveressursane, så lenge det ikkje er snakk om >50 % (51 %-angrep). Den store kampen om blokkstørrelse i 2017 er eit godt eksempel på at brukarane (fullnodar) til slutt klarte å pressa gravarane til å forlata forslaget om dobling av blokkstørrelsen.

Ein annan ting er at ein "mining pool" (gravelaug?) er ei laus samling av aktørar som til ei kvar tid kan forlata lauget og slutta seg til eit anna. Det viste seg for ein del år sidan då det ei stund var fare for at GHash.io fekk meir enn 50 % av reknekrafta i nettverket.

I eit "proof of stake"-system derimot, vil ein aktør med stor del av kryptovalutaen kunna få stor innverknad på utviklinga av systemet, f.eks. i samband med ei splitting ("fork").

A.Heggelund sa...

Hvorfor har en aktør med stor andel av coinen mer makt i proof of stake ved fork?

Svein Ø sa...

"In the case of a fork, minters spend their tokens voting on which fork to support."
Til meir av valutaen du eig, til meir kan du dra utviklinga i ønska retning

Sven A sa...

Kjøttvekt er et kjempeproblem for POS. Det er enkelt å forstå. Er du rik fra før er det lett å kjøpe seg nok stemmer til å bestemme utfallet i et valg. Har du råd til bare en liten andel er din stemme verdiløs.

Svein Ølnes sa...

@Sven: Det er heilt rett. Tenk kva innflytelse Michael Saylor ville hatt om Bitcoin hadde PoS!

Anonym sa...

Det koster da mer å få majoritet i f.eks. Ethereum- enn i Bitcoinnettverket.
Har du råd til bare en liten GPU, er din stemme også tilnærmet verdiløs. Har du mye penger og mulighet til nyeste ASIC's, har du mer makt...

Svein Ølnes sa...

Reknekrafta (hash rate) i Ethereum-nettverket er mykje mindre enn i Bitcoin, så eg er ikkje så sikker på om det kostar meir å få majoritet i Ethereum. Det kan tenkjast at reknekrafta i Ethereum er meir distribuert (og desentral) enn i Bitcoin pga. GPU-bruken. På den andre sida er energieffektiviteten veldig dårleg (Ethereum-graving brukar kanskje 50 ganger så mykje energi på same hash-rate som Bitcoin).

Anonym sa...

Her var jeg litt uklar - kommentaren var ment som et forsvar for PoS, altså når/hvis Ethereum endrer til PoS. Da vil det være betydelig dyrere å få til et majoritetsangrep på ETH-PoS-nettverket enn BTC-PoW. Det ser ut som du mener det motsatte?

Svein Ølnes sa...

Det må du utdjupa. Eg ser ikkje umiddelbart at det vil vera tilfelle.
Ein annan ting med PoS, i tillegg til "rich get richer", er at det blir vanskeleg å fastslå kva som er den lengste/rette kjeda.

Anonym sa...

Det er veldig mye dyrere å kontrollere 23-50% av ETH coins (usikker på hvor mye som kreves for et PoS-angrep) enn for å kontrollere 50% hashrate i BTC-nettverket. Snakker selvsagt om en situasjon hvor ETH har endret helt til PoS.