onsdag 30. november 2005

Første blogg?

Eg brukte tittelen "Min første blogg" på den første posten. Men i realiteten er ikkje dette den første bloggen min. Den skreiv eg så tidleg som i 2001 (jan - des) som spalta "Gode tenester" på den offentlege informasjonsportalen Norge.no. I spalta tok eg opp gode og dårlege eksempel på offentlege nett-tenster i samband med Norge.no sitt arbeid for å heva kvaliteten på nemnde tenester. Har tenkt å gjera eit tilbakeblikk på spalta og sjå på status på ein del av problema eg tok opp den gongen.

Ingen kommentarer: