fredag 25. november 2005

Min første blogg...

I ei verd med millionar av bloggar er vel ikkje dette noka stor nyheit. Det store spørsmålet er sjølvsagt å bruka bloggen regelmessig og prøva å fortelja noko som også kan interessera andre enn meg sjølv (og mor mi, om ho hadde brukt internett..).

Som omtalen indikerer, vil bloggen først og fremst handla om IT-relaterte ting, sidan det er det eg arbeider mest med til dagleg.

Denne bloggen skal eigentleg liggja på www.olnes.no, men det er visse tekniske problem som må løysast først.

Ingen kommentarer: