onsdag 30. november 2005

Search is the new interface

Har lyst til å komma tilbake til User Experience 2005 i London og Peter Morvilles sesjon om IA. Han var inne på spådommen at "Search is the new interface" og var einig i den. Men han ser nok dette litt annleis enn reine søkefantastar. Han meiner at søkegrensesnittet (sjølve søkefeltet) berre er starten på ein prosess som må tilretteleggjast på ein heilt annan måten enn i dag.

Søk i dag stinkar! Det er berre Google som får det bra til. Eg ser at eg sjølv stadig oftare tyr til Google og utfører søket "søketerm" site:www."firma".no og finn då oftare det eg leitar etter. Det er jo sjølvsagt eit stort nederlag for det lokale søket.

Det er likevel små teikn til betring. Norge.no har jobba med søkeresultat-sidene og prøver å fanga opp søk som dei har gode svar på internt. Dei kategoriserer treffa etter tilslag i eigne informasjonsbasar. Sosial- og helsedirektoratet har ei liknande teneste. Dei kategoriserer også treffa etter kategoriar (personar, fagnytt, temasider osv.). Dette er heilt klart vegen å gå. Det er den måten det interne søket kan gi betre resultat enn t.d. Google. Men det er ein lang veg å gå før me kan seia at søk blir ei god teneste!

Ingen kommentarer: