torsdag 1. desember 2005

Gode råd ved endring av domenenamn

Søkemotorar likar ikkje endring av domenenamn i den forstand at dei ikkje forstår at det er ei endring, men behandlar det som ei ny teneste. Problemet er at all opparbeida rangering og posisjonering hos t.d. Google, kan forsvinna.

Løysinga er å bruka ein midlertidig redirect (302) og ikkje ein permanent (301). Nye tenester (ny URL) blir plassert i ein såkalla sandkasse (sandbox) ei viss tid (6 - 12 mnd.) før dei er modne nok. I denne kuvøse-tida er dei praktisk talt utan posisjon og blir berre funne ved spesifikke søk som t.d. domenenamn o.l.

Når karantenetida er over, kan den midlertidige redirigeringa skiftast med ei permanent redirigering og så får den endra tenesta med seg tidlegare opptent posisjonering. Kjelde er HighRankings.com, driven av Jill Whalen. Tenesta hennar om søkemotor-optimalisering kan absolutt tilrådast. Ho sender ut nyheitsbrev kvar 14. dag.

Ingen kommentarer: