onsdag 14. desember 2005

Kven har makta på nettet?

Teknologirådet arrangerte i dag seminaret "Kven har makta på Internett?", underforstått den sterke posisjonen til Google og dei aggressive planane deira med mellom anna indeksering av bøker (Google Book Search). Spørsmåla vart først kommenterte ved innleiarar som Gisle Hannemyr, UiO, Espen Andersen, BI, Roger Jøsevold, Nasjonalbiblioteket, Per Christian Opsahl, Forleggerforeningen og Hans-Petter Fuglerud, Kopinor.

Andre spørsmål som også vart stilte var utviklinga for opphavsretten i ei digital verd. Kvar for seg svære spørsmål som hadde fortent eit seminar åleine. Det prega også seminaret som kunne hatt nytte av avgrensing. Heller fleire seminar der tema blir tekne opp kvar for seg.

Det vart til slutt ein forsvarskamp for Forleggerforeningen og Kopinor, som framstod som bremseklossane, med utålmodige pådrivarar som Gisle H. og Espen A.

Spørsmålet om makt på nettet forsvann litt, men eg fekk i alle fall stilt spørsmål ved om Google sin dominans faktisk byggjer på særleg binding av/til brukarane og om deira stilling faktisk er så farleg. Konkurrenten er trass alt berre eitt klikk unna. Gisle H. var forsåvidt einig i det, men peika på teorien om nettverks-eksternalitetar og utvikling av binding på den måten.

Ingen kommentarer: