tirsdag 20. desember 2005

1 billion and growing

Ein milliard menneske kan ikkje ta feil: Internett er bra! (og dårleg også). Jakob Nielsen melder at me har passert 1 milliard brukarar på nettet. Det er i grunnen heilt utruleg.

Lenge har det versert myter om nettet som det raskast veksande mediet nokon gong. Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo har skrive ein interessant artikkel der han dissekerer myta og viser at det ikkje utan vidare er tilfelle. Det viser etter mitt syn forskinga sin sanne verdi: Gå til kjeldene!

Men med 1 milliard brukarar trur eg (eg kan ikkje dokumentera det) at Internett er det mediet som har nådd denne brukarmassen raskast av alle medium.

Ingen kommentarer: