fredag 3. mars 2006

Heia Førde!

Det svingar i Førde for tida! Frå absolutt botnmål i Helse Førde til toppnotering hjå Sparebanken Sogn og Fjordane. Ein svært synleg skilnad på dei to verksemdene er at der Helse Førde er "Førde mot resten", legg banken alltid vekt på fylket og profilerer Sogn og Fjordane så ofte dei kan. Lurt!

Avtalen med Gjensidige om å etablera og driva nettbank for forsikringsselskapet er eit kupp av dei store. men det forpliktar også - no må Norges beste nettbank etablerast, verken meir eller mindre. Som brukar av mange nettbankar - den første var faktisk Postbanken sin, og det var forløparen for nettbank med oppringt modem - meiner eg å ha kvalifiserte synspunkt på brukarvennlege nettbankar. Det er ikkje mange av dei, den einaste eg har brukt som fyller dei fleste krava, er Skandiabanken sin. Og den må altså Sparebanken SFj og Gjensidige toppa. Det blir ikkje lett.

Skulle gjerne ha hjelpt til der, ja... Som far til Pelle i "Pelle Erobreren" seier i det han stig i land i Danmark: "Jag erbjuder Er mitt Arbete" (men det var ingen som ville ha han...)

Ingen kommentarer: