onsdag 15. mars 2006

Seminar om emnekart og LivsIT

Torsdag 9.3 vart det arrangert seminar om emnekart og LivsIT i Statens hus på Leikanger. Seminaret var i regi av Høykom og eg hadde ansvaret for gjennomføringa. Totalt 65 påmelde personar og over 60 som møtte opp, viste at dette er eit interessant tema. Interessa var langt i overkant av kva eg hadde rekna med på førehand.

Deltakarane var inviterte til sosial samling på Henjatunet kvelden før og vel 20 personar var med på den. Henjatunet er ein veldig fin plass for slike samlingar og deltakarane som ikkje hadde vore der før, var imponerte. Imponerte var dei tilreisande også over naturen generelt, noko det fine veret forsterka.

Grunnen til den tematiske vinklinga er at fleire Høykom-prosjekt alt i dag har emnekart og LivsIT som innhald. Med ei ny utlysing i gang og søknadsfrist 15. mars (akkurat forlengja til 17.3 pga. problem med e-søknad), ligg det i korta at tema blir endå meir aktuelle.

Lars Marius Garshol frå Ontopia, som var ein av foredragshaldarane, har skrive eit godt referat frå seminaret, så då prøver ikkje eg å kopiera det. Eg tek heller med eit par bilete han tok frå seminaret (over). På biletet under, som Anne Gro Fredheim hjå Fylkesmannen i S. og Fj. har teke, ser vi Ove Nyland i Norge.no i samtale med politisk rådgjevar Jørund Leknes, Fornyings- og adm.dep. (FAD).

Ingen kommentarer: