onsdag 1. mars 2006

Håplaus mobilskatt

Med fare for å bli teken for Frp-sympatisør: Den nye mobilskatten er eit eksempel på håplaust forelda tenking. Det ville vore betre om grunngjevinga var at dei treng pengane, og dette er ein enkel måte å ta dei inn på. Det er omtrent som grunngjevinga for den nye flyskatten, der pengane skal gå til medisin til fattige land. Veldig vanskeleg å vera mot den saka, men det er like fullt brist i logikken.

Når det gjeld mobilskatten trur eg likevel det er ei underliggjande forståing at mobiltlf. betalt av arbeidsgjevar er eit gode, den blir jo også brukt privat. Men stadig fleire jobbar er ikkje 9-4 der det er eit skarpt skilje mellom arbeid og fritid - det er gammaldags tenking. Greitt nok at det minkande skiljet mellom arbeid og fritid skaper problem, men denne skatten er ikkje middelet for å retta det.

I 5-6 år har eg hatt berbar PC som eg har hatt med meg heim kvar dag. Her ligg det mykje unytta skatteinntekt for staten. Tenk kva fordeler eg har hatt av PC-en. Nei, lat oss få ein skatt på berbare PC-ar også, trass alt klarer dei fleste seg med ein stasjoner? Og det ville passa betre til ideen om å leggja att mobiltlf. i det du går ut av kontoret.

Kvifor er det alltid berre Frp som står opp mot slikt tull??

Ingen kommentarer: