torsdag 23. februar 2006

Hyper-entreprenøren

Larry Page og Sergey Brin er kjende Internett-namn for mange, men det er få som har høyrt om Bill Gross (?). Han fortener å bli meir kjend, for han står bak mange storarta idear som pregar nettet på ulike måtar.

Som mange andre grunderar starta Bill tidleg, han kjøpte inn godteri i stort volum og selde til kameratflokken. Slik samla han seg pengar nok til neste ide, som var høgtalarar. Med eit skreivt smil kalla han selskapet sitt Gross National Product...

Det første kjende produktet hans var eit naturleg språk-grensesnitt for Lotus 1-2-3. Deretter utvikla han det personlege søkeverktøyet Magellan, som ein god del har høyrt om. Det var 80-talets Google Desktop Search.

Den viktigaste ideen til Gross var modellen for betalt annonsering kombinert med søk. Gross utvikla ein forretningsmodell basert på at folk var villege til å betala meir for relevante annonsar enn tilfeldige, som nettet til då var basert på. Han kopla søkeord til annonsar på ein måte som no er standard for alle søkemotorar og som ikkje minst Google har nytt godt av. Gross utvikla søketenesta Goto.com der forretningsmodellen vart implementert. Trass i at tenesta vart uglesett av mange pga. det som vart oppfatta som tvilsam blanding av søk og betaling for vising, tente Gross godt på ideen. Goto.com endra namn til Overture og vart kjøpt av Yahoo for 1,6 mrd. dollar.

Basis for alle ideane var selskapet IdeaLab, som var ein slags næringshage/kunnskapspark på speed. Innovasjon Norge skulle teke ein studietur til denne bedrifta og snakka med karen. Her trur eg det kunne vera mykje å læra.

No er Gross i gang med å utvikla neste generasjons søk/annonse-modell. Watch out!
(kjelde: The Search av John Battelle. Meir om denne boka seinare)

Ingen kommentarer: