lørdag 11. februar 2006

Landbruk og marknad

Som bonde er eg smerteleg klar over at det er noko som har gått tapt når det gjeld forholdet til kundane: forbrukarane. Samvirke har ført til mykje positivt, men også noko negativt. Det negative er bulkproduksjon og einsidig fokus på levering til samvirke som mottakar, ikkje til forbrukaren.

Det vart eg minna på i dag [i går; Blogger var nede pga. tekniske problem] då eg høyrde ein fantastisk uttalelse på radioen frå ein kar i Debio. Han klaga over auka etterspørsel etter økologiske produkt fordi dei ikkje hadde produsentar nok til å dekka denne etterspørselen!? "Situasjonen er bekymringsverdig" (sic!) som han sa. Uttalelsen er bortimot beundringsverdig.

Vanlegvis er auka etterspørsel noko positivt, og for få leverandørar berre eit midlertidig problem. Men for enkelte delar av landbruket er det altså framleis eit problem.

Landbruket har nok større utfordringar enn eg likar å tenkja på...

Ingen kommentarer: