lørdag 18. februar 2006

Fonetisk alfabet

Alfa - Kilo - Bravo! har kanskje ein del fått med seg frå Are & Odins hemningslause slankekur. Den som enda med øksedrap på badevekta!

Dette blir i serien "ting du kanskje ikkje visste og som du sikkert ikkje får bruk for"..

Det fonetiske alfabetet me brukar i dag stammar frå NATO. Det er særleg brukt i luftfarten.
NATOs alfabet har ikkje æ, ø og å, så er her er det spesialtilpassing. Og her skil det sivile alfabetet seg frå det militære:

Æ: Ægir (Forsvaret: Ærlig)
Ø: Ørnulf (Forsvaret: Østen)
Å: Ågot (Forsvaret: Åse)

[kjelde: Wikipedia]

Ingen kommentarer: