onsdag 22. februar 2006

Søkt moral


Google har gått frå å vera alles yndling til å bli utsett for stadig fleire kritiske blikk, og det er bra. Google har revolusjonert søk og har gjort det ved å tilby ei glimrande søketeneste. Søk på nettet er redefinert og Google har sett standarden som andre, både generelle søketenester og interne nettsøk, etter kvart må leva opp til fordi brukarane forventar det.

Moralen i selskapet Google er enkel på amerikansk vis: Don't be evil. Det er noko naivistisk over det, og akkurat no framstår det som veldig naivt. Google har med rette fått mykje kritikk for å samarbeida med totalitære regime, som Kina. At dei kan gå inn på ein avtale med Kina om sensurerte søkeresultat, er merkeleg av fleire grunnar. Drivkrafta er ikkje vanskeleg å forstå, det som alltid utsikt til meir pengar.

Tenesta Search Engine Watch viser på ein illustrativ måte (over) skilnaden i søkeresultat på uttrykket 'Tiananmen' med utgangspunkt i USA og Kina. Der USA-søket viser stridsvogner og massakre, blir det i Kina vist glansbilete av den store plassen.

For ei søketeneste er det tillit til søkeresultatet heilt avgjerande for tilliten til tenesta. Google er med dette inne på ein svært farleg veg, ikkje minst for selskapet sjølv. Det hjelper ikkje at andre gjer liknande ting, og har gjort det før Google (Yahoo). Det hjelper heller ikkje at det føregår sensur i Google sine europeiske tenester (søk på nazistisk materiale er forbode i Tyskland og Frankrike). Det finst rett og slett ikkje gode unnskyldningar.

Ingen kommentarer: