tirsdag 13. november 2007

Bloggsensur

Blogg og sensur er kanskje eit ømtolig tema. Eg synest i utgangspunktet sensur av bloggkommentarar er ein uting. Så må eg leggja til at spam og andre moment kan tvinga bloggarar til å måtta gjera det likevel. Sjølv har eg valt å ikkje ha nokon førehandssensur på bloggkommentarane ut frå prinsippet om først å prøva full openheit, og deretter eventuelt stramma litt inn dersom det skulle bli nødvendig. Heldigvis har det ikkje vore nødvendig til no.

Eg har sjølv sett at kommentarar eg har lagt inn på andre sine bloggar ikkje har vorte publiserte. Det kan vera mange grunnar til det, men at dei skulle vera støytande eller bli rekna som reklame eller spam er i alle fall ikkje tilfelle. Det kan også vera rein forgløymelse frå bloggaren si side. Hovudpoenget er: Full openheit som utgangspunkt. Særleg viktig er dette for bloggarar som nettopp har ei rolle som uavhengige kommentatorar i forhold til den meir regulerte delen av media.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg var en periode plaget av en del useriøse kommentarer fra anonyme personer. Derfor opprettet jeg noen enkle retningslinjer som kan være greie å forholde seg til, slik at man holder en saklig og sunn diskusjon. Resultatet er en klar forbedring og kvalitet på de kommentarene jeg får inn.

Vil for øvrig legge til at jeg ikke sensurerer kommentarer, til tross for at jeg modererer alle kommentarer.

Anonym sa...

Jeg måtte en gang fjerne et innlegg som inneholdt skjult nazipropaganda. Det følte jeg meg ikke forpliktet til å videreformidle.
Ellers kan de tilfellene jeg har fjernet kommentarer telles på én hånd.

Nå modererer jeg ikke før publisering fordi jeg kom til å slette et par kommentarer ved en feil. Det ble for styrete.

Jeg godtar anonyme kommentarer hvis de er av interesse for flere.

Jeg ser at du ikke har epostadressen din på bloggen; det gjør det jo vanskelig å kontakte deg hvis noen skulle ønske det...

Svein Ø sa...

Takk for nyttige retningslinjer, Martin. Å ha klare køyrereglar er ein god ting. Og enig med Per-Erik i at uønska propaganda må bort. Er litt i tvil om å oppgi e-postadressa pga. spam.