onsdag 30. januar 2008

Altinn - igjen!

Eg har omtalt Altinn tidlegare, og vore kritisk til brukargrensesnittet. Eg er ikkje ofte inne på Altinn, 2-3 gonger i året, men eg tippar det er relativt mange som meg, og då må brukargrensesnittet støtta denne type sjeldne gjester.

Altinn ser ut til å meina at "for mykje av det gode er heilt topp" og tilbyr meg difor 6 ulike måtar å logga inn på. Men for mange val blir berre forvirrande for brukaren. Altinn har heilt klart noko å læra av "kuttisme" og kan starta med å sjå på Google - det enklaste er ofte det beste.

Sjølvsagt vel eg feil og prøver det eg meiner er det enklaste. Altinn har ikkje høyrt om ordet "romsleg" eller "få ein sjanse eller to til". Nei, her er det enten rett første gang eller så er det ein time i skammekroken! Det gir meg i alle fall tid til å skriva denne bloggen og få ut litt frustrasjon!

Ein annan ting eg oppdagar er at Altinn er svært hjelpsam med å fortelja meg om fødselsnr. er rett eller ikkje. Det ser ikkje ut som dei har teke lærdom av skandalen for ei kort tid sidan der ein unggut laga årets mash-up ved å kombinera nettopp ei slik teneste med Tele2 sine manglar og fekk ut store mengder private data.

Eg spør meg: Kor mange hundre millionar kroner skal det til for å laga eit godt brukargrensesnitt? Altinn har brukt mange år og mange hundre millionar og eg forventar meir enn dette.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg er enig i at Altinn med fordel kunne forenklet sidene. Nå er det utrolig mange valg. Eller: mange muligheter til å gå seg bort.

Men når det gjelder Tele2-skandalen har Altinn lært. Etter endringer i Altinn forteller løsningen bare om kontrollsifrene er riktige. Det må kunne forventes av vennlige webløsninger. På akkurat dette punktet er derfor Altinns grensesnitt godt ;-)

I Tele2-skandalen er det teleoperatørene som er å klandre. Altinn bare fortalte om et fødselnummer var i bruk eller ikke. Teleoperatørene spydde ut navn, adresse og kredittverdighet for alle fødselsnummer som ble oppgitt for potensielle kunder. Teleoperatørene trodde åpenbart at gyldig fødselsnummer bare kan oppgis av innehaveren.