torsdag 24. januar 2008

Døgnopen forvaltning?
Norges forskingsråd har aldri skjønt vitsen med døgnopen forvaltning - det er i grunnen litt oppskrytt. Tidlegare har dei hatt innleveringsfrist kl. 18.00 på søknader, no ryddar dei opp i den uheldige utglidinga og annonserer innleveringsfrist kl. 12.00 midt på dagen. Slik skal det vera!

Opne nett-tenester døgnet rundt er i grunnen noko stort tull. No ventar me berre på at nettbankane følgjer etter og innfører opningstider frå 08.00 - 16.00.

1 kommentar:

Paal Fosdal sa...

I 1982 startet daværende forbruker- og administrasjonsminister Astrid Gjertsen prosjektet "Aksjon Publikum". Målet var å åpne opp forvaltningen.

Da prosjektet ble avsluttet i 1985, oppsummerte statsråd Astrid Gjertsen erfaringene bl.a. ved å gi følgende karakteristikk av aksjonen:
“Aksjon publikum” har nettopp vært et stort motivasjonstiltak, sett fra Forbruker- og administrasjonsdepartementets side. Gjennom kurstilbud, seminarer, publikumsundersøkelser, analyser og forskningsprosjekter har vi i departementet forsøkt å skape et engasjement for omstilling og nytenkning til beste for publikum.”

At ikke Norges Forsknngsråd er blitt mer påvirket av dette prosjektet som ble avsluttet for 23 år siden - og alt annet som har skjedd fram til idag - lover ikke godt, synes jeg.