fredag 1. januar 2010

Bloggåret 2009

Frank Sinatra sang "It's been a very good year" - fantastisk låt, verdt å lasta ned! Om bloggåret 2009 har vore very good er eg litt usikker på, og det er på tide å gjera opp status.

2009 har utan tvil vore det året då sosiale medium og web 2.0 slo gjennom for fullt og nådde massane på nettet. Det enkeltmediet som har fått mest merksemd er Twitter. 2009 har vore det store Twitter-året trass i at det er Facebook som er det store når det gjeld tal brukarar. Samanlikna med FB blir Twitter stadig ein småkar.

Bruk av Twitter har påverka blogginga mi, både positivt og negativt. Det negative er at eg i periodar har blogga lite, det positive er Twitter som ein god kanal å gjera blogginnlegg kjende og i enkelte tilfelle også få ein diskusjon rundt dei.

Dei turre tala for 2009 er slik (tal for 2008 i parentes)

70 innlegg (70!)
78 kommentarar (85)

Med andre ord nøyaktig same tal blogginnlegg i 2009 som året før, det var litt overraskande. Eg ville trudd det var færre. Nokre færre kommentarar, men her må det også seiast at spamminga påverka - det er berre å sjå på dei siste kommentarane...

Google Analytics melder om 8 741 besøk, ein oppgang på vel 8 % frå året før. Samanlikna med andre analyseverktøy viser GA svært konservative tal, eg har aldri funne ut kvifor (for vestforsk.no oppgir t.d. det interne analyseverktøyet i CMS-et meir enn 10 gonger fleire besøk enn GA!).GA meiner vidare at 58 % av trafikken kjem frå søkemotorar og at Google står for 52 av dei, Vidare kjem 28 % av gjestene via lenker og resten direkte trafikk (skriv inn adressa t.d.).

Det er også interessant å sjå på enkelte toppar besøksmessig og vurdera kva grunnen kan vera. Her er ein tydeleg topp torsdag 3. desember, då eg live-blogga frå Kvalitetskonferansen 2009. Live-blogging kombinert med aktiv Twitter-bruk ser ut til å ha skapt relativt stor interesse.
Dessverre har eg nyleg måtta gå over til godkjenning av kommentarar - pga. desse helvetes spammarane (måtte de få eit grusomt år i 2010!).

Då er det berre å ønskja alle eit godt nytt bloggår!

Ingen kommentarer: