torsdag 7. januar 2010

Kortslutning i Stat & Styring


Tidsskriftet Stat & Styring presterer ei ganske grov kortslutning i siste nummeret, 4-2009. Å dra konklusjonen om at mange deltakarar på eit kurs i innkjøpsreglementet er det same som at mange bryt reglane, er oppsiktsvekkjande. Overført til andre område kan me då trygt seia at mange deltakarar på eit kurs i skattereglar betyr mange skattesnytarar!

Eg hadde vel forventa meir av eit organ som i alle fall gir seg ut for å vera meir seriøst. Stat & Styring står kanskje ikkje på leselista di. Det er eit tidsskrift som er mest oppteke av det indre liv i staten, særleg departementa. Eg har lese det med ujamne mellomrom i lange tider og ofte er det interessante artiklar. For min del handlar dei ofte om teknologi og følgjer av denne (it og org.utv.).

Problemet med tidsskriftet er kanskje ikkje først og fremst useriøsitet, som dette innlegget kan tyda på, men at det kan vera drepande kjedeleg og at det ikkje når fram til andre enn den indre krinsen av dep.tilsette. Det bør nok tidsskriftet prøva å gjera noko med om dei skal utvida lesarkrinsen. Og så ville det jo vore fint om dei kunne kombinera papir og nett. Prisinga av nettutgåva (pdf-versjon) er jo latterleg; 50 kr for ein leiar-artikkel som dette seier vel alt.

Ingen kommentarer: