søndag 20. juni 2010

Jabulani - nok badeball no!


Mykje har vore sagt og skrive om årets VM-ball Jabulani. Badeball er eit av orda som har vore nytta, og ballen går uforutsigbart på skot. Men så langt har det vore få gode skot og mange frispark som har vorte blåste høgt over mål. Alle dei gode frispark-skyttarane samla i VM kan umuleg ha vorte så dårlege på så kort tid. Så mest sannsynleg er problemet ballen.

Hugsar eg ikkje feil, vart mykje av det same sagt om forrige VM-ball - den var også lett og vanskeleg å berekna for målvaktene. Men det var tydelegvis ein betre ball for det var langt fleire gode skot i VM i Tyskland. No er me framleis ikkje ferdige med innleiande gruppespel, men så langt tyder VM på at Adidas ikkje har treft godt denne gongen.

Eg trur det voldsomme fokuset på å laga ein ball som skal vera vanskeleg å berekna for målvaktene har gått for langt. På tide å ta eit par steg tilbake - kanskje var ballen frå 2006 betre?

Ingen kommentarer: