fredag 20. august 2010

Stryk for Statens landbruksforvaltning

Eg har akkurat sendt inn søknad om produksjonstilskot i jordbruket via Altinn og har ei klar melding til SLF: Gå til innkjøp av Designing with Web Standards (3. utg.) av Jeffrey Zeldman. Les den nøye og legg den til grunn for kravspesifikasjonen for neste års elektroniske søknadsskjema.
I dei tomme cellene skal det stå namn på hovuddelane i skjemaet. På same vis var 'Neste' og 'Forrige' usynlege.

Det er fallitterklæring å presentera eit skjema der mesteparten av navigasjonen ikkje viser fordi standardar ikkje er følgde. Det fungerer kanskje i Internet Explorer, men også her vart det tilrådd å slå på kompatibilitetsmodus, så då er det vel noko IE6-rusk som øydelegg. Eg brukar ikkje IE, men Chrome, Firefox og Opera. Eg brukte Firefox til utfylling av skjemaet og sjølv om eg ikkje fekk testa det, reknar eg med at feilen også ville ha dukka opp i Chrome og Opera.

Med tanke på dei midlane som går med til utvikling av dette skjemaet er det grunn til å bli forbanna. I 2010 skal ikkje slikt skje!

4 kommentarer:

Frode P.E. sa...

Man skulle jo tro at dette var en del av kravspesifikasjonen fra kunden? Forøvrig kan man unngå slike problemstillinger ved bruk av hyllevare for utvikling av skjema, hvor slike feil og mangler er er luket ut på forhånd.Det ville også redusert kostnadene til utvikling av tjenesten vesentlig. En annen interessant diskusjon er om dette er ett "Altinn-skjema". Det er en lenke-tjeneste, produsert i ett annet system enn Altinn sitt eget tjenesteutviklingsverktøy.

Svein Ø sa...

Ja, eg lurer også på om det er Altinn eller Statens landbruksforvaltning (SLF) som er syndaren her. Har sendt spørsmål til SLF, men ikkje fått svar enno.

Svein Ø sa...

Svar frå Statens landbruksforvaltning (på epost):

"Vi er klar over problemet, og beklager at vi ikke full kompabilitet med alle nettleserne. På sikt vil vi få på plass en løsning som fungerer i de vanligste nettleserne."

Hadde det vore for 10 år sidan, kunne eg sagt ok, men me skriv no 2010 og dette burde rett og slett vore bøtelagt!

Ellen Hov Aanæs, SLF sa...

I Statens landbruksforvaltning er vi utrolig flaue og beklager at dette har skjedd. Nå har vi lagt oss så falte som det er mulig å ligge.

Vi visste at det var noen problemer med Internet Explorer 8, men dette kunne stort sett løses ved å skru på ”kompabilitetsmodus” (veldig enkel operasjon, trykke på en knapp oppe i høyre hjørne i nettleseren).

Problemet med Firefox, og de andre nettlesere du skriver om, hadde vi ikke hørt om før nå i august. Vi har ikke opplevd det ved tidligere søknadsomganger og vi var ukjente med det på support helt til folk begynte å ringe. Antagelig har det vært gjort endringer nå før søknadsomgangen som har medvirket til dette. Men det er ingen unnskyldning. Vi har vært for dårlige på testingen, det er helt klart.

Vi har nå gjort en kartlegging av de mest brukte nettleserne i Norge, og går i disse dager ut til alle systemeiere med anmodning om å teste gjennom systemene med alle disse nettleserne, og sørge for at systeme virker. Arbeidet skal gjøres i høst, slik at vi i løpet av 2010 har ordnet opp i dette.

Så vi er helt enige med Ølnes: Dette skulle ikke skjedd i 2010, og det skal aldri skje igjen!