tirsdag 9. juli 2013

JavaScript: The good, the bad, and the evil

Add caption
Har skrive eit innlegg på Vestforsk-bloggen med denne tittelen. Utgangspunktet er boka "JavaScript: The Good Parts" av Douglas Crockford, i tillegg til eit historisk sveip over utviklinga av dette programmeringsspråket.

Ingen kommentarer: